13 lutego 2015, piħtek, foyer

MUZYKA… TANIEC… MALARSTWO…
Wystawa malarstwa Wandy Badowskiej-Twarowskiej i Bożeny Korulskiej

fot. P. Mróz fot. P. Mróz fot. P. Mróz
fot. P. Mróz fot. P. Mróz fot. P. Mróz

fot. P. Mróz



powrót