Strona główna | Wstecz

Hajnosz Magdalena Nowa Muza-rytmy akryl na płótnie

4 listopada 2016, piątek, foyer

SZTUKI PIĘKNE
Prace grupy Symfonia z Warszawy

Tytuł wystawy nawiązuje do obrazu Eugène'a Delacroix (ok.1838) , który został pocięty w XIX w.: portret Chopina znajduje się w Luwrze, George Sand trafiła do Muzeum w Kopenhadze, a fortepian wylądował w koszu.
Malarstwo inspirowane muzyką, owa „synteza sztuk” rodem z romantycznej tradycji „Correspondance des arts”, stała się busolą i drogowskazem poczynań artystycznych Grupy Symfonia. Podobnie jak w Nohant, gdzie obok Delacroix, George Sand i Chopina działali Liszt, Balzak, Berlioz, Clésinger – również my staramy się łączyć różne dziedziny sztuki w oparciu o polskie tradycje: rodzimą muzykę, poezję i literaturę. Wszystko to, zatopione w swojskim pejzażu duchowości i tradycji, które w sposób szczególny – i jakże odrębny (tradycyjne techniki olejne, sztuka fakturowa, malarstwo gestu, aż po bardzo nowoczesne techniki własne, łączące obrazy z grafiką giclèe) wyrażają na płótnie nasi artyści malarze i graficy. Jest to twórczość oparta na synestezjach, dająca możliwości wzajemnego oddziaływania na siebie zmysłów. Tym samym walczymy o naszą piękną polską, jakże bogatą i zbyt mało znaną kulturę. Idąc za inspiracją Delacroix, który jako jeden z pierwszych docenił muzykę Chopina, ale również wzorując się na twórczości pisarskiej George Sand i jej uczuciowych związkach z wielkim Polakiem, nawiązujemy do tradycji Nohant, gdzie zrodziła się koncepcja „romantycznej syntezy sztuk”, czyli artystycznej więzi między poezją, muzyką, teatrem i malarstwem.
Co prawda obraz Delacroix został pocięty – jakiś szaleniec-kolekcjoner zadał śmiertelny cios temu nieformalnemu związkowi muzyki z malarstwem, ale przecież pozostała idea, którą każdy z nas może sobie wyobrazić, zestawiając „oczami duszy” chopinowską Sonatę b-moll op. 35 czy Marsz żałobny z Pietą Delacroix.
Każdy artysta, aby tworzyć, potrzebuje „muzy”. Poszerzenie źródeł inspiracji duchowej, poprzez umuzycznienie poezji i malarstwa, pogłębia przeżycie i wzmacnia siły oddziaływania uczuciowego. Bez tego sztuka staje się jakby jałowa i szybko przemija. Szeroko pojęta tradycja, nawiązująca do malarstwa, muzyki, poezji czy literatury to chluba każdej liczącej się KULTURY – również naszej. Szanujmy ją więc i wysławiajmy, bo zaprawdę jest tego warta.
Anna Forycka-Putiatycka

JACEK MAŚLANKIEWICZ (Prezes OW ZPAP) Grupa Symfonia powstała przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków i liczy ok. 30 osób. Wszystkich łączy umiłowanie muzyki i poszukiwanie znaku plastycznego, formy dla tych emocji, które wzbudza i wywołuje muzyka.

Wystawa czynna będzie od 4 listopada 2016 r. do 10 stycznia 2017 r.


JEST PIĘKNIE, JEST CUDNIE

23 września 2016, piątek, foyer

PIĘKNIE
Zbiorowa wystawa promująca prace studentek środowiskowych studiów doktoranckich

Projekt ma charakter międzywydziałowy, a jego celem jest promowanie twórczości studentek środowiskowych studiów doktoranckich. Prezentacja prac odbędzie się w formie wystawy zbiorowej w foyer Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach (na trzech poziomach).

Wystawa to opowieść o świecie zmysłowym, a konkretnie – o jego równoczesnym postrzeganiu. Wyjątkowe miejsce, jakim jest Filharmonia, stanowić będzie okazję do zestawienia ze sobą różnych dziedzin sztuki.
Na wystawę składają się prace malarskie oraz instalacje rzeźbiarskie. Zestaw wybranych prac ma na celu wywołanie pewnego stanu bliskiemu odczuciu synestezji – zaangażowaniu wielu zmysłów jednocześnie w odbiorze przedstawionych prac.
W Filharmonii jako instytucji dźwięku może nastąpić np. tzw. „barwne słyszenie”, chromestezja, które polega na tym, że dźwięki lub współbrzmienia wywołują wrażenia barwne bądź barwy – dźwięki.
To zamierzany efekt – cel projektu wystawy – balansowanie pomiędzy obrazem, dźwiękiem a formą trójwymiarową.

Udział w wystawie biorą:
Martyna Borowiecka
Izabela Biela
Katarzyna Celek
Monika Rościszewska
Katarzyna Woźniak

Wystawa była czynna od 23 września do 28 października 2016 r.


Rostislav Krámský

13 maja 2016, piątek, foyer

DOTKNIĘCIA CZASU


Wystawa zbiorowa obejmuje prace związane czy to treścią, czy formą z zagadnieniem Czasu. Autorzy z Czech, Słowacji, Polski i Litwy swoich interpretacji Czasu dokonali, odwołując się do klasycznych, historycznych i alternatywnych technik fotograficznych, takich jak: cyjanotypia, bromolej, odbitka litowa oraz odbitka na szkle. Czas jako motyw przewodni niniejszej wystawy nie był wyborem przypadkowym. Z jednej strony ten rzeczywisty i wymierny fenomen wpisuje się w życie codzienne i dotyka każdego człowieka. Z drugiej zaś strony Czas to doskonała iluzja przenikająca całe istnienie. Przeszłość zawsze wygrywa z ulotną chwilą obecną, która zmierza do nieistniejącej przyszłości. Jakże to frustrujące, a równocześnie prowokujące i inspirujące. *Czy możemy uczyć się na błędach przeszłości? Czy jesteśmy w stanie świadomie doświadczać chwili obecnej? Dokąd zmierzamy?* Czas ma za nic nasze rozmyślania, płynie bez względu na nasze działania, a jednak nieustannie dotyka każdego. Każdego z nas na inny sposób. Dotyk ten może być podobny do matczynej czułości, niecierpliwy, pełen tęsknoty, a równocześnie smutku. Inaczej widzi go dziecko, zupełnie inaczej osoba starsza. Te cenne dla nas momenty, w których czas przestaje nas dotykać, są zazwyczaj krótkim mgnieniem. Gdy je złapać, stają się szansą na odrobinę dystansu, a może nawet głęboki wgląd. Niniejsza wystawa jest zaproszeniem do zwolnienia kroku i doświadczenia chwili obecnej – „teraz".

Wystawa czynna od 13 maja do 20 września 2016 r.


Monika Dalach

15 kwietnia 2016, piątek, foyer

Interpretacje 2016
wystawa prac uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
Świętokrzyskie Dni Muzyki - kwiecień 2016


Prezentowane na wystawie prace plastyczne absolwentów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach to twórcze interpretacje podejmowanych przez uczniów tematów, jak: pejzaż, architektura, martwa natura, człowiek. Prace malarskie wykonane zostały w technice olejnej i akrylowej, natomiast grafika w technice linorytu, suchej igły i technik mieszanych. Na wystawie zobaczyć można prace dyplomowe powstałe na przestrzeni kilku ostatnich lat, będące podsumowaniem edukacji ucznia w Szkole. Wykonane zostały na specjalności – techniki graficzne i przedmiocie – rysunek i malarstwo.

Wystawę można było oglądać od 15 kwietnia 2016 do 10 maja br.


Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945

15 kwietnia 2016, piątek, foyer

Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945


Wystawa Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945 autorstwa dr Katarzyny Naliwajek-Mazurek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia skutki polityki Trzeciej Rzeszy na terenach Polski czasu II wojny światowej: niszczenie kultury i muzyki polskiej, wraz z towarzyszącymi jej prześladowaniami i eksterminacją na tle rasowym i narodowościowym. Na wystawie opisane są formy życia muzycznego, jakie były możliwe w tych warunkach, oraz losy poszczególnych muzyków, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.
Życie muzyczne w okupowanej Warszawie oraz wojenne losy wybitnych kompozytorów polskich, takich jak Witold Lutosławski i Roman Padlewski, to jedne z istotniejszych tematów wystawy. Przedstawione są działania środowiska muzycznego w celu ochrony zagrożonych kolegów i przypadki, kiedy pozwoliło to na przetrwanie muzyków lub innych osób (wśród innych przykład kompozytora Piotra Perkowskiego, który bezpośrednio przyczynił się do uratowania Władysława Szpilmana). Ważne miejsce poświęcone jest muzyce i postaci Chopina – zarówno z punktu widzenia jej funkcji jako elementu tożsamości kulturowej Polaków, jak i z punktu widzenia okupantów.
Poza dziejami muzyki klasycznej, opisane są także przejawy życia muzycznego w gettach i obozach oraz losy muzyków więzionych w tych miejscach. Ofiarą działań okupantów padli muzycy polscy pochodzenia żydowskiego, którzy zostali w większości zamordowani wraz ze swymi rodzinami, a także wielu muzyków polskich. Przedstawienie ich sylwetek ma na celu wydobycie ich z niepamięci i przywrócenie szerszej świadomości społecznej.
Wystawa, której organizatorem i współtwórcą ze strony niemieckiej jest Frank Harders-Wuthenow, powstała dzięki współdziałaniu kilku instytucji, m.in. Instytutu Muzykologii UW, berlińskiego stowarzyszenia Room 28 oraz Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Została sfinansowana w głównej mierze ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentacje wystawy, zaprojektowanej przez warszawskie Studio 27, nagrodzonej Hosenfeld/Szpilman Gedenkpreis na Uniwersytecie w Lüneburgu (2011), odbyły się w szeregu ośrodków niemieckich, w tym w ramach Schleswig-Holstein Musik Festival (2010), na uczelniach berlińskich (Hanns Eisler Hochschule für Musik, 2011; Universität der Künste, 2013/2014), w lipskiej Hochschule für Musik (2014), podczas Usedomer Musik Festival (2014), a także w Polsce (m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, 2014) i we Francji.

Wystawę można było oglądać od 15 kwietnia 2016 do 10 maja br.


Przemysław Suliga

11 marca 2016, piątek, foyer

PRZEMYSŁAW SULIGA
ARTIFICIAL LIFE. OBRAZOWANIE RZECZYWISTOŚCI.


PRZEMYSŁAW SULIGA W Kielcach mieszka od urodzenia. Tu tworzy i pracuje. Jest absolwentem artystycznych studiów magisterskich, które ukończył w 2009 w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tam również uzyskał stopień doktorski w dziedzinie Sztuki Piękne (2015). Obecnie rozwija swoje pasje związane z projektowaniem, pracując w zespole kreatywnym Działu Marketingu firmy VIVE Textile Recycling.
Swoją sztukę tworzy w oparciu o język geometrii dyskursywnej. W pracach odnosi się do różnych systemów m.in. informatyczno-biotechnologicznych inspirowanych Sztucznym Życiem (AL). Swoją koncepcję opiera na zachowaniach grupowych w świecie zwierząt, których wzajemne relacje obserwował i analizował za pomocą generatorów sztucznego życia. Sztuczne życie to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która zajmuje się tworzeniem różnorodnych modeli życia powstających m.in. za pomocą technik programistycznych czy biochemicznych. Swoje prace prezentuje na wystawach krajowych i zagranicznych.
Zaprezentowane prace na wystawie w Filharmonii Świętokrzyskiej pochodzą z cyklów malarskich:
Symulacja - Struktura - Życie. Gra W Życie - Automaty Komórkowe Johna Conwaya.
Adsorpcja - Synchronia - Struktura. Zachowania Grupowe W Artificial Life.
Ewolucja - Drapieżnik - Ofiara. Kadrowanie Rzeczywistości W Artificial Life.

Prace powstawały w oparciu o portal wiedzy alife.pl


Wystawę można było oglądać od 1 marca 2016 do 10 kwietnia br.


Ważka - olej M. Mazurek-Jędrak

15 stycznia 2016, piątek, foyer

BARWY ROZTOCZA
Międzynarodowa wystawa malarstwa i rzeźby


Wystawę tworzą prace artystów z Polski, Ukrainy, Niemiec, Białorusi i Rumunii z zakresu malarstwa i rzeźby. Prezentowane dzieła są inspirowane terenem Roztocza na wschodzie Polski, a powstały podczas IX Międzynarodowego Pleneru Malarstwa BARWY ROZTOCZA, którego komisarzem jest Marzena Mazurek-Jędrak – główny instruktor do spraw plastyki w Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim. Plenery skupiają artystów z różnych stron Polski i świata, a wystawy eksponowane są w kraju i za granicą.
Na wystawie można odnaleźć konkretne miejsca, budowle, budynki sakralne, ale również w obrazach zawarte są wrażenia, ulotne chwile, których doświadczyli artyści goszcząc na Roztoczu. Każdy obraz to wyjątkowe przeżycie konkretnego artysty, dusza, emocje i serce… Prace wykonane są w różnych technikach własnych, głównie w technice olejnej i akrylowej.

Wystawę można było oglądać od 15 stycznia 2016 do końca lutego br.ARCHIWUM

Wystawy w roku 2019 >>>
Wystawy w roku 2018 >>>
Wystawy w roku 2017 >>>
Wystawy w roku 2016 >>>
Wystawy w roku 2015 >>>
Wystawy w roku 2014 >>>
Wystawy w roku 2013 >>>
Wystawy w roku 2012 >>>

góra O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 -Grabka.