Strona główna | Wstecz

Krzysztof Nowak, Woda i światło

21 listopada 2014, piątek, foyer

Nasz Świat - wystawa malarstwa Krzysztofa Nowaka


Artysta studiował w Instytucie Form Przemysłowych w PWSSP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w latach 1982-1987. Od 1990 r. nauczyciel przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznym w Zduńskiej Woli, gdzie mieszka i tworzy do dziś. Autor ponad 70 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Uczestnik kilkudziesięciu plenerów. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Przyjaciół Sztuk Pięknych” działającego przy Sieradzkim BWA, oraz współzałożyciel i przewodniczący fundacji promocji sztuki „artAffera”.
Obrazy KN zaprezentowane na wystawie to kolejna seria kadrów ukazujących „Nasz Świat” począwszy od impresyjnych plam płynącej wody, przerysowanych świateł na kwiatach, zaroślach i drzewach, przez zmienność barw górującego nad miastem wzgórza po abstrakcyjne kompozycje inspirowane architekturą sakralną. Obrazy malowane bez patosu, zadęcia czy z chęci prowokacji, ale z zachwytem, podziwem i cichą pokorą dla rzeczy i zjawisk otaczających nas tak powszednio i tak zadziwiająco.

Wystawa trwała od 21 listopada 2014 do 2 stycznia 2015.


 Marzena Mazurek-Jędrak, Buszując w słońcu

21 listopada 2014, piątek, foyer

Buszując w słońcu... – wystawa malarstwa Marzeny Mazurek-Jędrak


Artystka ukończyła Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie (specjalizacja - malarstwo). Zajmuje sie szeroko pojętym malarstwem: szkło, tkaniny, płótno itp. Integralnie pod względem wizualnym i emocjonalnym związana z kolorem. Znana jako osoba, która szczególnie kocha motyle, stąd nazwana "kobietą z motylami". Na prezentowanej wystawie można również zobaczyć interpretacje malarskie tych owadów.
Wystawa Buszując w słońcu... to barwna interpretacja świata natury, światła i koloru. Inspirację wszystkich prac stanowi przyroda i światło słoneczne zatrzymane w ciekawych kadrach kolorystycznych. Odważny kolor budowany emocjami i faktury są bardzo charakterystyczne dla malarstwa artystki i prezentowanych prac. Wystawa stanowi obraz ciekawych rozwiązań kolorystycznych fragmentów przyrody w świetle słońca.

Wystawa trwała od 21 listopada 2014 do 2 stycznia 2015.


Anna Forycka-Putiatycka  ...oj! dana,dana,dana,olej na plotnie

17 października 2014, piątek, foyer (poziom pierwszy, drugi, trzeci)

Wokół Kolberga


Grupa Twórcza Symfonia przy OW ZPAP zainspirowana wspaniałą postacią Oskara Kolberga, wybitnego etnografa i kompozytora specjalizującego się przede wszystkim w tematyce polskiego folkloru muzycznego podjęła w Roku Kolberga próbę malarskiego zinterpretowania tematyki związanej z jego twórczością. Zaowocowało to zorganizowaniem wystawy Wokół Kolberga. Naszym założeniem było uwrażliwienie na odbiór muzyki polskiej, zwrócenie uwagi na folklor, historię, korzenie naszej tożsamości. Artyści poszukiwali współczesnych środków wyrazu zarówno dla wyrażenia emocji przekazywanych przez muzykę, ale również by oddać istotę naszej kultury i tożsamości narodowej. Abstrakcyjne podejście do dzieła pozwala przybliżyć i pokazać światu naszą polską Sztukę, jej oryginalność i indywidualność wynikającą z tradycji kulturowej, i tego z czego wyrastamy, tego co nas otacza i otaczało naszych przodków.
Obraz namalowany przez artystę nie jest pięknem samym w sobie, lecz wyraża pewną myśl, którą malarz chce przekazać odbiorcy. Realizując projekt danej wystawy zależy nam na tym, aby była ona spójna, oddająca wspólną myśl, ideę.
Artyści biorący udział w wystawie:
Marek Ałaszewski, Wanda Badowska Twarowska, Barbara Bielecka-Woźniczko, Jan Brodziak, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna Forycka-Putiatycka, Magdalena Hajnosz, Jaga Karkoszka, Bożena Kotulska, Jan Kruche, Bożenna Leszczyńska, Jan Lewandowski, Bogusław Lustyk, Jacek Maślankiewicz, Mirosław Miroński, Małgorzata Roszkowska

Kuratorzy wystawy: Anna Forycka-Putiatycka, Barbara Bielecka-Woźniczko

Wystawa była prezentowana do 19 listopada 2014 r.

zobacz zdjęcia z otwarcia


Starozytny domy w Przysusze (pow. opoczyński). Rysował na miejscu Kędzierski.

30 maja 2014, piątek, foyer

Oskar Kolberg (1814–1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf


Wystawa prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową – polską i słowiańską. Przedstawia środowisko rodzinne, związki z Przysuchą, lata nauki i młodości w Warszawie, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość naukowo-badawczą w zakresie folklorystyki i etnografii, działalność edytorską, powstanie i realizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy – szczególnie sprzyjający owocnym badaniom etnograficznym oraz ostatnie lata życia w Krakowie wykorzystane na intensywną działalność wydawniczą i współpracę Kolberga z najważniejszymi postaciami i instytucjami nauki i kultury polskiej.
W formie wystawy planszowej przedstawiono i opisano materiały rzadko eksponowane ze względów konserwatorskich, pozostające w zasobach archiwalnych i muzealnych, nie udostępniane czytelnikom i zwiedzającym w postaci oryginałów.
Prezentacja wystawy w Internecie: www.muzeum-radom.pl
Wystawa została zrealizowana wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. Autorem opracowania tekstów i ilustracji jest Katarzyna Markiewicz, opracowania graficznego Zdzisław Słomski.
Wystawa trwała do 13 czerwca 2014.

zobacz zdjęcia z otwarcia

Instytut Muzyki i Tańca  Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze  Muzeum Wsi Radomskiej

Projekt "Wystawa: Oskar Kolberg - kompozytor, folklorysta, etnograf"
został zrealizowany wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca
w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem KolbergaHarnasie II

16 maja 2014, piątek, foyer (poziom pierwszy, drugi, trzeci)

KALEJDOSKOP BARW I DŹWIĘKÓW
Wystawa malarstwa Anny Foryckiej-Putiatyckiej
pod patronatem
Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków


Anna Forycka-Putiatycka studia ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie trafiła do pracowni Tadeusza Brzozowskiego, niedościgłego mistrza i wirtuoza formy malarskiej.
Od wielu lat jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz IAA/A/AP – UNESCO. Należy do licznych Grup Twórczych działających przy OW ZPAP takich jak: PositiveArt, Grupa Hoovera, Międzynarodowy Ruch Artystyczny INTERFERENCE, Visual Dance. Założyła i prowadzi Grupę Twórczą SYMFONIA przy OW ZPAP zajmującą się malarstwem inspirowanym muzyką.
Jej praca artystyczna to szereg eksperymentów i prób nawiązania kontaktu z odbiorcą, a więc wypracowania dialogu między twórczym Ego a tkwiącymi w tradycji, fascynującymi przemianami świata i rysującymi się tendencjami rozwoju sztuki. Są to ustawiczne zmagania się z formą, dalekie od dekoracyjności i taniego blichtru; może raczej chęć przekazania uniwersalnych wartości i doświadczeń zdobytych w trudnym przecież i jakże zawiłym polskim bytowaniu.
Malarstwo Anny Foryckiej-Putiatyckiej jest nasycone ekspresją, zaś kompozycje inspirowane widokami z natury. W twórczości koncentruje się na świetle, kontrapunkcie, melodii, harmonii i kolorze. Dba o jakość faktury. Na uwagę zasługują też monochromatyczne akwarele i monotypie, w których widać mistrzynię nastrojów i przemyślnej kompozycji. Jej niespokojna dusza poszukuje ciągle nowych rozwiązań w sztuce. W malarstwie często wyraża to, co jest wspomnieniem dzieciństwa, ale również inspiruje ją nowoczesność, różnorodność krajobrazu i miejsc odwiedzanych podczas podróży po Europie. Utożsamia się z taką wizją sztuki współczesnej, gdzie artysta odchodzi od modela. Jej pejzaże nie hołdują zasadzie „mimesis” – są raczej interpretacją rzeczywistości. W grafice i malarstwie nie powołuje świata na nowo, ale tworzy wizje wyrażające osobowość artysty, pozwalając tym samym zapomnieć odbiorcy na chwilę o świecie realnym.
Obecna wystawa pokazuje część prac powstałych w ostatnich kilku latach, w których Anna Forycka-Putiatycka podejmuje tematy związane z przyrodą i muzyką.

Wystawa trwała od 16 maja do 31 sierpnia 2014 r.25 kwietnia 2014, piątek, foyer (poziom pierwszy)

Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury


Na wystawie zaprezentowane zostanie 30 zdjęć projektów, które w latach 2007-2013 otrzymały dofinansowanie w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród prezentowanych inwestycji znajdą się zarówno nowo wybudowane obiekty (np. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach), istniejące obiekty poddane gruntowanej modernizacji (np. Opera Leśna w Sopocie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), jak również przeprowadzone prace archiwizacyjne i digitalizacyjne unikatowych zbiorów bibliotecznych (Biblioteka Śląska).
Wystawa prezentowana była do 11 maja 2014 r.28 marca 2014, piątek, foyer

LIDIA ZIELIŃSKA
LUTOSŁAWSKI DIY


Instalacja zawiera dwie warstwy. Pierwsza z nich - to trąbki zacytowane z "Koncertu wiolonczelowego" w roli fanfar obwieszczających koncerty w Filharmonii Świętokrzyskiej. Drugą stanowią te same nagrania trąbek przewidziane do wykonania jako flash mob.
Jak wiadomo, charakterystyczny motyw został przez Lutosławskiego rozpisany na trzy trąbki w technice aleatoryzmu kontrolowanego. Aby doświadczyć, na czym polega ten rodzaj swobody wykonawczej, każdy może wgrać do własnej komórki jako dzwonek partię jednej z trzech trąbek i wykonać fragment z Lutosławskiego wraz z innymi posiadaczami dzwonków. Sekwencje muzyczne są tak przygotowane, aby ich wspólne granie zachowywało intencje Lutosławskiego. Można je inicjować i wspólnie odtwarzać zarówno w przestrzeniach Filharmonii, jak i w dowolnym innym miejscu, gdzie spodziewamy się spotkać nieznajomych bądź znajomych melomanów.

Pierwsza prezentacja instalacji w podwójnej postaci miała miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej „Musicacoustica” w Pekinie w roku 2013. Flash mob zgromadził kilkadziesiąt dzwonków w różnych przestrzeniach wokół sali koncertowej, a jego dopełnieniem stały się fanfary z głośników zapowiadające początek koncertu.

Partię każdej/dowolnej z trzech trąbek można pobrać tutaj28 marca 2014, piątek, foyer

LIDIA ZIELIŃSKA
POLISH SONORITIES


Instalację dźwiękową stanowi soundscape - pejzaż dźwiękowy, prezentując subiektywny zestaw charakterystycznych dla Polski brzmień natury i kultury. Oktofonia zaprojektowana na osiem głośników rozstawionych w foyer buduje różne przestrzenne strefy akustyczne - od pleneru znad stawu po strefę hejnału mariackiego. Możemy zatrzymać się na chwilę w każdej z nich albo spacerować dowolną trasą, na przykład śladem słyszalnej dorożki.MUZYKA POLSKA XX WIEKU

28 marca 2014, piątek, foyer (poziom trzeci)

MUZYKA POLSKA XX WIEKU Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Autor scenariusza – Jacek Rogala
Projekt plastyczny – Witold Abako


Wystawa stanowiła integralny element polskiej ekspozycji muzycznej na Targach Frankfurt Buchmesse 2000 i na tę okazję została przygotowana.
Przedstawia sylwetki i dorobek polskich kompozytorów XX wieku. Kluczem do doboru kompozytorów objętych projektem wystawy jest okres 100 lat muzyki polskiej, począwszy od Karłowicza i Szymanowskiego przez klasyków - Bacewicz, Serockiego, Bairda, Lutosławskiego, a skończywszy na żyjących twórcach, jak Górecki, Kilar, Penderecki.
Plansze zawierają fotografie kompozytorów, ich wypowiedzi dotyczące muzyki, fragmenty partytur, a także materiały archiwalne, które pomogą umiejscowić muzykę w kontekście historycznym i kulturalnym Polski i Europy. Specjalną część wystawy stanowi “podręczna biblioteczka”, gdzie skompletowane partytury umożliwią widzom zapoznanie się z muzyka polską.
Wystawa była prezentowana w 2001na największych festiwalach w Polsce: Wratislavia Cantans i Warszawska Jesień (dla uczczenia jubileuszu 100-lecia Filharmonii w Warszawie), gdzie spotkała się z przychylnym przyjęciem publiczności.K. Wiewiórka

28 marca 2014, piątek, foyer (poziom drugi)

MUZYCZNE IMPRESJE
Wystawa prac uczniów
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach


Prezentowane prace zostały wykonane w technice grafiki komputerowej w pracowni Podstaw Projektowania i Kompozycji pod kierunkiem Elżbiety Więckowskiej – Pięty. Inspiracją dla młodzieży była muzyka, którą młodzi artyści starali się uchwycić w formie plastycznej. Dominują prace abstrakcyjne, operujące swobodnymi plamami barwnymi, zestawianymi na zasadzie harmonii barw lub oparte na ich kontraście. Wśród ekspresyjnych, dynamicznych kompozycji pojawiają się zarysy instrumentów muzycznych, kojarzonych z odpowiednimi dźwiękami i nastrojami. W ten subiektywny sposób uczniowie odzwierciedlili różnorodne emocje, które wywołuje kontakt z dziełem muzycznym, starając się jednocześnie uchwycić ulotne wrażenia dźwięków.Martyna Socha

28 marca 2014, piątek, foyer (poziom pierwszy)

Młode Talenty 2014
Wystawa prac uczniów
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach


Tegoroczna wystawa prac uczniów kieleckiego Plastyka towarzysząca festiwalowi Świętokrzyskie Dni Muzyki prezentuje prace zrealizowane podczas zajęć artystycznych w ciągu kilku ostatnich lat szkolnych.
Na wystawie eksponowane są techniki malarskie i pozłotnicze, ceramika, techniki rzeźbiarskie, techniki graficzne oraz tkanina artystyczna i meblarstwo.
Różnorodność eksponowanych prac – zarówno projektów autorskich, inspiracji, jak również kopii wielkich mistrzów – sprawia, że wystawa jest bardzo interesująca. Zapraszamy do oglądania tradycyjnych gobelinów i tkanin nicielnicowych, a także tkanin eksperymentalnych reprezentujących tkaninę artystyczną. Wielu zaciekawi zapewne grafika warsztatowa w technice linorytu i suchej igły. Prezentowane są również prace z pracowni Technik Rzeźbiarskich – rzeźby w drewnie, ponadto artystyczne meble drewniane wykonane w pracowni Meblarstwa. Nie zabraknie także malarstwa – zobaczyć będzie można obrazy wykonane w pracowni Technik Malarskich i Pozłotniczych – kopie, jak również prace malarskie z zakresu Rysunek i Malarstwo.
Wystawa trwała od 14 marca do 18 kwietnia 2014 roku.Anna_Forycka-Putiatycka_Trois_poemes_d'Henri_Michaux_Plume

Barbara_Bielecka-Wozniczko_Partita_na_skrzypce_i_orkiestre_olej_na_plotnie

10 stycznia 2014, piątek, foyer (poziom pierwszy, drugi, trzeci)

„Lutosławski –źródło inspiracji".
Wystawa malarstwa i rzeźby
w 100 rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego


III Wystawa malarstwa zainspirowanego muzyką Witolda Lutosławskiego Grupy Twórczej „Symfonia”, działającej przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków - „Lutosławski – źródło inspiracji" zorganizowanej z okazji obchodów 100-lecia urodzin polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego (1913-1994). Wystawa jest wkładem artystów plastyków w całokształt wydarzeń związanych z obchodami Roku Lutosławskiego.
Założeniem artystów skupionych w Grupie Twórczej Symfonia, działającej przy OW ZPAP, jest popularyzacja rodzimej muzyki w kraju i zagranicą w sposób nietypowy – poprzez malarstwo i rzeźbę (małe formy rzeźbiarskie).
Zamierzeniem malarzy i rzeźbiarzy z Grupy Twórczej Symfonia jest oddanie bogactwa form i różnorodności artystycznej Witolda Lutosławskiego na płótnie.

W hołdzie profesorowi Jackowi Sempolińskiemu W pierwszą rocznicę śmierci wybitnego malarza i teoretyka sztuki, miłośnika muzyki, nauczyciela wielu pokoleń artystów, poprosiłam profesora Wiesława Juszczaka o udostępnienie obrazów muzycznych oraz ostatnich zanotowanych przez zmarłego Profesora refleksji na temat związków muzyki z malarstwem. Uczymy się od naszych Mistrzów dostrzegać piękno oraz przekazywać je słowem i obrazem następnym pokoleniom.

Malarze i artyści biorący udział w wystawie: Marek Ałaszewski, Tomasz Awdziejczyk, Barbara Bielecka-Woźniczko, Wanda Badowska-Twarowska, Jan Brodziak, Katarzyna Bułka-Matłacz, Jolanta Caban, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna Forycka-Putiatycka, Magdalena Hajnosz, Wanda Hansen, Larysa Jaromska, Jadwiga Jeziorska, Małgorzata Kapłan, Jaga Karkoszka, Bożena Korulska, Janusz Lewandowski, Bożenna Leszczyńska, Bogusław Lustyk, Barbara Maciąga, Jacek Maślankiewicz, Mirosław Miroński, Jacek Müldner-Nieckowski, Joanna Mrozowska, Danuta Nawrocka, Iwona Ostrowska, Anna Plaisance, Małgorzata Roszkowska.

Kurator wystawy, Anna Forycka-Putiatycka

Wystawa trwała od 10 stycznia do 28 lutego 2014 roku.ARCHIWUM

Wystawy w roku 2018 >>>
Wystawy w roku 2017 >>>
Wystawy w roku 2016 >>>
Wystawy w roku 2015 >>>
Wystawy w roku 2014 >>>
Wystawy w roku 2013 >>>
Wystawy w roku 2012 >>>

góra O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 -Grabka.