Strona główna | Wstecz

Ziemia Lidia Domagała

Grzegorz Sitek

5 grudnia 2013, piątek, foyer (poziom pierwszy i drugi)

EMOCJE – EKSPRESJE
Wystawa prac malarskich Lidii Domagały
(wystawie towarzyszyć będzie ekspozycja rzeźb Grzegorza Sitka)


Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. W zakresie malarstwa studiowała w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego i prof. Andrzeja Klimczaka–Dobrzanieckiego.
Uprawia malarstwo sztalugowe i ceramikę artystyczną. Jest członkiem ZPAP w Zielonej Górze. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Austrii, Holandii, Niemczech, USA i Polsce. Malarstwo stanowi dla niej swoistą, otwartą formę kontaktu z odbiorcą, jest indywidualnym rodzajem komunikowania się i własną opowieścią. Bliską formą wypowiedzi twórczej autorki jest abstrakcja, inspirowana naturą, natomiast elementami budującymi obraz staje się kolor, światło i przestrzeń.
W ostatnich latach artystka wielokrotnie wystawiała swoje prace w różnych miastach kraju.

GRZEGORZ SITEK
Ukończył Wydział Ceramiki i Szkła w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pracował jako starszy asystent w pracowni ceramiki artystycznej prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej. W 1984 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Zajmuje się ceramiką artystyczną, szkłem, malarstwem, mix mediami.

Wystawa trwała od 5 do 31 grudnia 2013 roku.Portret matki i syna

5 grudnia 2013, piątek, foyer (poziom trzeci)

WYSTAWA PRAC MALARSKICH IZABELI MARCINEK


Izabela Marcinek – ur. 01.05.1963, ukonczyła Wydział malarstwa ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. Jana Szancenbacha w 1990 r. Jest artystka uprawiająca wiele dziedzin sztuk plastycznych – malarstwo, rysunek, grafikę, design. Jej specjalnoś-cią w malarstwie jest portret.
Od 1998 r. artystka mieszkała w Niemczech, w Bergisch Gladbach k. Kolonii, od 2003 r. w Hamburgu. Tutaj odbyły się największe jej wystawy portretowe: „Kolor, Natura, Wizja“, - w 2006 r. w Hotelu Maritim Reichshof, „Portret“, - w 2007 r. w Ho-telu Maritim Reichshof, „Portrety dzieci“ - w 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Ham-burgu, itp.
Od 2005 r. I. Marcinek współpracowała z niemieckimi i szwajcarskimi producentami produktów papierowych i tapet. Do Polski wrociła w r. 2011 i w rodzinnym mieście – Starachowicach, założyła własną firmę Isabela Design.
W Filharmonii Swiętokrzyskiej Izabela Marcinek prezentuje kolekcję obrazów olej-nych i pastelowych oraz wielkoformatowych portretów. Większość z nich została użyta do wydanej w maju 2013 autorskiej książki edukacyjnej pt. „Sztuka portretu“.
Portrety artystki to autentyczne odwzorowania twarzy modeli, poprzez które pro-mieniuje ich wewnętrzna istota. Osoby przedstawiane są na tłach z jej designu- wielkich muszli, balonów, róż, tworząc niezwykły, symboliczny makro-kosmos.
Obrazy te, jak również pozostałe kompozycje kwiatowe i wodne to piękna symfonia intensywnego i świeżego koloru, która pobudza dusze i ducha.

Wystawa trwała od 5 do 31 grudnia 2013 roku.Marek Alaszewski

powiększ

8 listopada 2013, piątek, foyer (poziom pierwszy)

ŁAŃCUCH DŹWIĘKU I KOLORU


Wystawa malarstwa „Łańcuch dźwięku i koloru" - zainspirowana muzyką Witolda Lutosławskiego (1913 - 1994) zorganizowana była z okazji obchodów 100 lecia urodzin polskiego kompozytora. Jest wkładem artystów plastyków OW ZPAP w całokształt wydarzeń związanych z obchodami Roku Lutosławskiego. Celem wystawy jest ukazanie malarskich postaw artystycznych w podejmowaniu tematu muzyki współczesnej. Sam kompozytor kochał malarstwo i interesował się nim, lubił obrazy wokół siebie, posiadał wspaniały zbiór dzieł swoich ulubionych artystów. Kiedyś w wywiadzie powiedział – „Nie szukam bowiem w obrazach niczego, co byłoby poza nimi samymi. Tak samo jak w muzyce – nie szukam niczego, co jest poza muzyką. Niczego - poza emocjami. Muzyka jest wszak sztuką emocji, emocji ogromnie różnorodnych”. Zofia Owińska / „Lutosławski o sobie”.
Wystawa ta miała miejsce w Galerii U w Warszawie w dniach od 11.05 – 06.06. 2013 roku. Malarze biorący udział w wystawie: Marek Ałaszewski, Barbara Bielecka-Woźniczko (kurator wystawy), Jan Brodziak, Edyta Dzierż, Anna Forycka-Putiatycka, Bożena Korulska, Bogusław Lustyk, Jacek Maślankiewicz (Prezes OW ZPAP) należą go Grupy Symfonia, która powstała przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków i liczy ok. 30 osób. Wszystkich łączy umiłowanie muzyki i poszukiwanie znaku plastycznego, formy dla tych emocji, które wzbudza i wywołuje muzyka.
Grupa SYMFONIA ma na swoim koncie:
- wystawy, plenery i konkursy poświęcone muzyce St. Moniuszki
- w Roku Chopina wystawa - Romantyczni Romantycznym
- DAP 2011 - Jazz – synteza sztuk
- DAP 2012 - Symfonia

Wystawa trwała od 8 do 30 listopada 2013 roku.Fermata

20 października 2013, niedziela, Sala Karola Anbilda

Jubileusz 15-lecia Chóru Kameralnego Fermata


Koncertowi Jubileuszowemu Chóru Kameralnego Fermata w Filharmonii Świętokrzyskiej towarzyszy wystawa zdjęć, które przekrojowo pokazują, co działo się w okresie 15-letniej działalności Chóru. Na sześciu planszach o tytułach: My i nasi goście, Nagrania studyjne, Chór Fermata wczoraj i dziś, Koncerty i Festiwale, Występy zagraniczne oraz Programy telewizyjne zobaczymy Fermatę oficjalną, koncertową, ale także od strony „zaplecza” pokazujacego, ile pracy trzeba włożyć, by powstało coś miłego dla ucha..
Czternaście plansz ujawni także inną, "niemuzyczną" stronę chórzystów - to co w nich jest na co dzień i co w nich gra....

Wystawa trwała od 20 października do 20 listopada 2013 r.fot. P. Pierściński

fot. W. Wołkow

11 października 2013, piątek, foyer (poziom pierwszy i drugi)
Oficjalne otwarcie 24 października o godz. 15.00

MAŁE OJCZYZNY


Krajobraz ojczysty ma (...) oblicze własne, wytworzone przez fakt istnienia ziemi i trwania na niej ludzi przez mnogie stulecia. Te rysy twarzy ojczyzny są liczne, wymowne i wieczne, mimo ich ustawicznej zmienności, jak twarz osoby ukochanej, której wspomnienie przechowuje rodzina w pamiątkowych wizerunkach.
Jan Bułhak „Fotografia Ojczysta”

Nigdy nie zdarza się pojedynczy kronikarz całości, bo nikt nie jest w stanie nad nią zapanować. Nie ma takiej linii, śladem której można by odwzorować zuniwersalizowany zbiorowy los. Skoro nie widać naszej „małej ojczyzny” z wybranej perspektywy, jedyny sposób, by dojrzeć jej istotę, to popatrzeć z różnych punktów na raz. Co działo się z jej przeplatającymi się narodowościami i tradycjami, jakich miała narratorów? Czy któraś z Nich dominuje, przesłania? Sprawia wrażenie odrębnego świata? Wybrane przez siebie lub narzucone grupy społeczne, równoległe lub przenikające się ze sobą w sposób żywiołowy, zbiegają się w coś, co zdaje się tworzyć genius loci kolejnych miejsc.
Mimo rosnącej gotowości ludzi do migracji, własne miasto (ojczyzna) nadal bywa tak osobistym punktem na mapie, że z jej reszty czyni tło. W tej sytuacji trwanie poza jego granicami okazuje się wygnaniem, rodzi w wychodźcy kompleks utraty, gdy na co dzień z trudem przyzwyczaja się do innej przestrzeni. Odnaleziona w niej mała ojczyzna okazuje się często składową tożsamości.
Okazać się zatem może, gdy otworzyć się na nieznane, że kolejne przystanki to zarazem kolejne odkrycia, odsłaniające nowe aspekty samego siebie, o których istnieniu dotąd nie zdawaliśmy (lub nie chcieliśmy zdawać) sobie sprawy. Zgoda zaś na wyłaniający się w efekcie tych odkryć coraz to nowy obraz, nie tylko poszerza kąt widzenia odchylając nieco ograniczające spojrzenie klapki, ale nadto otwiera na dopływ doznań płynących ze świata. To, co rozpoznaję w nowym miejscu i w nowo poznanych, zaczyna brzmieć znajomo, jakby przywoływało zakopany przed wiekami głęboko w ziemi ślad. Dostrzegamy wówczas, że ‘Ty’ nie jesteś wcale różny od ‘ja’, a podział na ‘my’ i ‘oni’, który jak zaczepione o drzwi szelki kazał nam powracać do niewyczerpalnych pretekstów wzajemnego antagonizmu, zostaje teraz przekroczony. Zachowując wolność i odrębność, pryzmatem nadrzędnym naszych działań czynimy teraz kształt i kondycję tego, co wspólne i wespół tworzone.
Każdy z nas zawsze chronić będzie swój dom i więzi, a od nas samych zależy jaki zakres tym pojęciom nadamy – czy skończą się one na progu naszego domostwa czy też rozszerzą na obszar, który nazwiemy (Małą) Ojczyzną.
Prezentowane Państwu w ramach przygotowanej przez Akademię Anima Mundi wystawy „Małe Ojczyzny” fotografie z niezależnych i bardzo odmiennych kolekcji to kompilacja spojrzeń różnych autorów. Zebrane razem tworzą kompozycję złożoną, bogatą, która przecież pełnego i wyczerpującego obrazu magii miejsc odtworzyć nie może. Mają jednak one wszystkie wspólny mianownik, który wystawę tę jednoczy, a który tak bardzo pozostaje spójny z przesłaniem i wezwaniem Ojca Fotografii Polskiej, Jana Bułhaka – „twarz ukochanej osoby”.
Wystawa obejmuje dzieła autorstwa: Pawła Janczaruka, członków Kieleckiej Szkoły Krajobrazu (w tym prace jej założyciela Pawła Pierścińskiego oraz Janusza Buczkowskiego, Wacława Cisłowskiego, Tadeusza Jakubika, Jerzego Kamody, Jana Spałwana), Tadeusza Rzący (materiały opracowane na podstawie autochromów, udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), Piotra Topperzera, Wiktora Wołkowa, Tadeusza Żaczka.
Akademia Anima Mundi

Wystawa trwała od 11 października do 30 listopada 2013 roku.Tryptyk muzyczny II

13 września 2013, piątek, foyer (poziom pierwszy i drugi)

TKANINA I AKWARELE


MARIA GOSTYLLA-PACHUCKA
Ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta w 1960 r. Jest artystką wszechstronną, uprawia malarstwo akwarelowe, rysunek oraz tkactwo. Przez 18 lat należała do wrocławskiej grupy tkackiej „10 x tak”. Od 1990 roku należy do artystycznej grupy tkaczek francuskich „Fil en Main”. Poza działalnością plastyczną przez wiele lat uczyła gry na fortepianie, bowiem jest także absolwentką szkoły muzycznej II stopnia.
Tkaniny Pachuckiej urzekają przejrzystością i pozorną prostotą, eksponując walory wykorzystywanego tworzywa. W pracach artystka łączy różne wykorzystanie splotów: gobelinowy, dywanowy, sumak, czasem pojawią się elementy przypominające powrozy. W niektórych tkaninach widać zachowanie rytmu, a kompozycje są zamknięte u dołu owalem, przypominającym kształt instrumentu. Świadczy to o niewątpliwym wpływie muzyki na tekstylną twórczość artystki.
Ona sama twierdzi, że jej twórczość to nieustanne zmaganie się z materiałem, czasem i… sobą, ale bez tkaniny nie umiałaby już żyć. Maria Gostylla-Pachnucka ma na koncie ponad 150 wystaw w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Austrii.

Wystawa trwała do 4 października 2013 roku.

więcej >>>PRAWOSŁAWIE W FOTOGRAFII TADEUSZA ŻACZKA

7 czerwca 2013, piątek, foyer (poziom trzeci)

PRAWOSŁAWIE W FOTOGRAFII TADEUSZA ŻACZKA

Prawosławie w fotografii Tadeusza Żaczka to temat ważny i obecny od dawna, naturalnie wynikający z jego życiowych i zawodowych doświadczeń. Temat ograniczony geograficznie do bliskich i znanych autorowi rejonów nadbużańskiego Podlasia, w których nieoczekiwanie odkrywa niecodzienny dla samego siebie aspekt duchowy. Początkowa reporterska relacja, zaciekawienie dla odmienności kulturowej, fascynacja obrzędem i zachwyt nad barwnością liturgii, zmienia się z czasem w pełną szacunku obserwację, namaszczony dystans świadka tajemnicy wiary. Rodzaj tematu określa również technikę. Kolor charakteryzuje oficjalny przepych świątecznych obchodów, podkreśla bogactwo stroju hierarchów i wyposażenia cerkiewnych wnętrz. Czerń i biel, z natury swojej jednoznaczna i szlachetna, zarezerwowana jest dla intymnej sfery przeżycia; skupionych portretów mnichów z Jabłecznej o twarzach jak ze starej ikony, wewnętrznego misterium modlitwy i polnej ballady pielgrzymowania.
Fotografie Tadeusza Żaczka dotykają delikatnej strefy religii i wiary, uczuć i odczuć, opowiadając o nich z dojrzałością, pokorą i wielką kulturą w myśl literackiego motta zamieszczonego na internetowej stronie autora - „Myśląc patrzę, czując rejestruję”.

Małgorzata Nikolska

Wystawa trwała od 7 czerwca 2013 roku.Dolomity - góry poprzez chmury

7 czerwca 2013, piątek, foyer (poziom pierwszy i drugi)

DOLOMITY – góry poprzez chmury
Wystawa fotografii Arkadiusza Pałasińskiego i Janusza Wojcieszaka


Wystawa powstała z inicjatywy jej autorów, pasjonatów gór i fotografii, którzy postanowili zatrzymać w kadrze tajemnicze piękno Dolomitów. Zdjęcia ukazują góry o świcie i zachodzie, w pełnym słońcu lub w chmurach, tuż po wynurzeniu się z mgły i chmur. Uwagę zwracają podkreślające rzeźbę skalnych masywów niepowtarzalne efekty świetlne, jakie udało się uchwycić fotografom cierpliwie wyczekującym na pierwsze promienie słońca albo na chwilę przed zapadnięciem zmroku. Autorzy ekspozycji dzieląc się z odbiorcami swoim zachwytem nad przyrodą, podkreślają konieczność jej ochrony i argumentują:
Żyjemy na niezwykłej planecie. Istniejące na niej arcydzieła przyrody to wynik działania istniejących sił fizycznych jak i zadziwiającej obfitości żywych organizmów pozostających ze sobą w rozmaitych relacjach. Potrzebujemy natury, a szczególnie jej dzikich bastionów, w których można oglądać przyrodę w całej jej glorii....jako miejsc, którymi się intuicyjnie cieszymy. Góry to szczególny symbol dzikiej przyrody.
Prezentując efekty swojej pracy, mają także nadzieję „przekonać wszystkich fotografujących do zaprzestania wykonywania tysięcy zdjęć na rzecz zrobienia tego jednego, przynoszącego radość i satysfakcję”.

Wystawa trwała od 7 czerwca do 23 sierpnia 2013 roku.10 maja 2013, piątek, g. 18.30, foyer (poziom pierwszy)

KRYSTYNA KAMLER
RYSUNKI SCENOGRAFICZNE


Wystawa przedstawia projekty kostiumów i dekoracji, zrealizowane w latach 1967-2002. Autorka jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1967 roku rozpoczęła pracę jako scenograf u boku Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze im. St. Jaracza w Łodzi Białą Diablicą Webstera, następnie Czajką Czechowa. Swoje spektakle realizowała w wielu teatrach Polski, kreując w sumie 40 różnych spektakli.
W Warszawie związana była z Teatrem Dramatycznym za dyrekcji Gustawa Holoubka i Teatrem Studio – Jerzego Grzegorzewskiego. Współpracowała ze znakomitymi reżyserami: Jerzym Grzegorzewskim, Witoldem Zatorskim, Adamem Hanuszkiewiczem, Markiem Walczewskim, Tadeuszem Łomnickim, Zbigniewem Zapasiewiczem i innymi.
Za granicą w 1982 roku zrealizowała z Gustawem Holoubkiem Zemstę Fredry w Genewskim Theatre de Carouge, a z Antoinem Vitezem pracowała w Theatre Nationale de Chaollot w Paryżu. W latach 1969-1974 mieszkała w Paryżu, gdzie zajmowała się modą, projektując ubiory pret a porter dla kilku domów mody.
Od 1993 do 2010 roku była wykładowcą historii i projektowania kostiumu w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dziś, większość reżyserów, z którymi autorka wystawy współpracowała nie żyje, a ich nazwiska przeszły już do historii teatru polskiego. Niech więc wystawa przypomni choć w ten sposób ten teatr – tak przecież ulotny.

Wystawa trwała od 10 do 29 maja 2013.10 maja 2013, piątek, g. 18.30, Sala Karola Anbilda

MUZYKA WIZUALNA
prezentacja utworów filmowych i przestrzennych
PIOTRA KAMLERA


Tematem wystawy są wzajemne relacje między muzyką a sztukami plastycznymi.
Wystawa składa się z dwóch odrębnych i pozornie przeciwstawnych wydarzeń odbywających się w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Na ekranie telewizyjnym, umieszczonym wśród kilkudziesięciu metalowych struktur przestrzennych, odbywa się permanentna projekcja abstrakcyjnego filmu animowanego zatytułowanego "5 utworów wizualnych na komputer solo" zrealizowanego specjalnie na tę okazję. Jednoczesna prezentacja nieruchomych rzeźb i ruchomych obrazów filmowych ma podkreślić specyfikę pojęcia ruchu i jego rolę jako odrębnego i pełnowartościowego środka wyrazu artystycznego.
Jest to również próba odpowiedzi na pytanie: czy jest możliwe wspólne i wymienne traktowanie dźwięków i ruchomych obrazów w plastyczno-muzycznym spektaklu?.
Muzyka do filmu stanowi także pewnego rodzaju eksperyment. Została stworzona w dwóch niezależnych wersjach przez dwoje nieznających się kompozytorów: Beatriz Ferrera z Paryża i Bertrand Merlier z Lyonu, i świadczy o różnorodności podejścia muzyków do filmowego obrazu.

PIOTR KAMLER
Urodził się i mieszkał w Warszawie do 1959 roku, kiedy jako student Akademii Sztuk Pięknych otrzymał stypendium we Francji, gdzie przebywał przez następne 30 lat. Współpracując z Service de la Recherche ORTF kierowanym przez Pierre'a Scheaffera, zrealizował wiele filmów eksperymentalnych wraz z takimi muzykami, jak: Janis Xenakis, Luc Ferrari czy Francois Bayle.
Wkrótce został producentem własnych filmów. Zamieszkał w starym młynie w pobliżu Chartres, w którym powstały liczne animacje o charakterze baśni filozoficznych (Zapasowe serce, Labiryn). Po powrocie do kraju zajął się rzeźbą i poszukiwaniami komputerowymi. Laureat wielu nagród na festiwalach filmowych, odznaczony we Francji – Kawaler Orderu Sztuki i Literatury, oraz w Polsce – Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Wystawa trwała od 10 do 29 maja 2013.HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI, ARTYSTA – CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY

12 kwietnia 2013, piątek, g. 18.00, foyer (poziom pierwszy)

WERNISAŻ

HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI, ARTYSTA – CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY – PWM

Wystawa została przygotowana w roku 2003 przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne z okazji 70. urodzin Kompozytora. Wystawa prezentuje sylwetkę i dzieło Henryka Mikołaja Góreckiegoo. Wykorzystano m.in. fotografie z archiwum Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Filharmonii Krakowskiej, Akademii Muzycznej w Katowicach, „Ruchu Muzycznego” oraz zbiorów prywatnych Kompozytora. Plansze wystawy połączone są chronologicznie w grupy o następujących podtytułach: A jednak muzyka, Na głęboką wodę, Nauczyciel i mistrz, Najbardziej „polski” kompozytor zawsze u siebie w domu, Marzy mi się chałupa w górach. Wystawa ma charakter edukacyjny.
Jako przewodnik po wystawie służy 24-stronicowy folder z opisem każdej planszy.

Wystawa trwała od 12 do 26 kwietnia 2013.

Polskie Wydawnictwo MuzyczneMilena Wiórkiewicz - grafika warsztatowa

12 kwietnia 2013, piątek, g. 18.00, foyer (poziom pierwszy)

WERNISAŻ

IMPRESJE, DYPLOM 2013 – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. J. Szermentowskiego w Kielcach

Od piątku 5 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kultur – Filharmonii Świętokrzyskiej można oglądać wystawę „DYPLOM 2013” – prezentującą prace dyplomowe uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.
Na wystawie eksponowane są prace wykonane na różnych specjalnościach nauczanych w szkole. Tkaninę artystyczną reprezentują tradycyjne gobeliny, tkaniny nicielnicowe oraz tkanina unikatowa. Specjalność: techniki graficzne prezentuje grafikę warsztatową – czarnobiałe i barwne linoryty i folioryty oraz grafikę komputerową. Na wystawie nie brakuje też malarstwa – zobaczyć można wykonane w pracowni Technik Malarskich i Pozłotniczych olejne kopie dzieł mistrzów, m.in. Józefa Szermentowskiego, jak również prace malarskie i rysunkowe powstałe na przedmiocie Rysunek i Malarstwo. Prezentowane są także prace z pracowni Technik Rzeźbiarskich: rzeźby w kamieniu, drewnie i patynowanym gipsie, oraz brązowy model statuetki.
Tegoroczne prace dyplomowe zachwycają nowymi elementami dekoracyjnymi inspirowanymi sztuką Hiszpanii. Są to ramy luster z motywami arabskimi, wykonane w ramach Technik Malarskich i Pozłotniczych oraz meble zdobione techniką intarsji, wykonane przez uczniów w pracowni Meblarstwa. Różnorodność prezentowanych dzieł jest bardzo bogata, a tradycyjne i pracochłonne techniki świadczą o dużym zaangażowaniu uczniów w wykonanie swoich popisowych dzieł.

Wystawa trwała od 12 do 26 kwietnia 2013.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
8 marca 2013, piątek, godz. 18.30, foyer (poziom trzeci)

TRZY PERSPEKTYWY

Wystawa Oliwii Gajdy, Eweliny Marii Kożuchowskiej i Katarzyny Macios – absolwentek Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach.Wspólnym mianownikiem wystawy stał się temat kobiecej duchowości.
Oliwia Gajda poprzez malarstwo nawiązała do mandali kojarzonej z religią buddyjską. Jej praca magisterska dotyczyła motywu mandali w sztuce współczesnej na wybranych przykładach. Grafiki Eweliny Kożuchowskiej skupiają się na cielesności, obcowaniu z tajemnicą płodności i macierzyństwa. Gloryfikowane jest ciało kobiety, zmienne i piękne w wielu wymiarach. Katarzyna Macios za pomocą plastyczności gliny znalazła sposób do stworzenia specyficznych „rodzin”, zestawów prac w ciepłej kolorystyce. Są tu i dumne siostrzane anioły i bliźniacza para dzbanków. Autorka dążyła do stworzenia smukłych form z organicznymi elementami.

KATARZYNA MACIOS
Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych; pracę magisterska obroniła w 2011 w pracowni prof. H. Stawowy-Dombrowskiej na specjalizacji: małe formy rzeźbiarskie. Uczestniczka warsztatów ceramicznych w Bazie Zbożowej, animatorka zajęć artystycznych dla dzieci. Działa twórczo w zakresie ceramiki, poezji konkretnej, zgłębia zagadnienia arteterapii. Jest współautorką odlewów torsów Amazonek Świętokrzyskich, zrobionych na potrzeby kampanii „Kochaj życie” w 2011 roku. Członek grupy artystyczno-literackiej Słowniacy Świętokrzyscy. Plenery malarskie: Krasna 2008, Odrowąż 2009, Czarniecka Góra 2010. Wystawy indywidualne: Kielce, Chorzów (prezentacja na Porcie Poetyckim), Mniów (Gminna Biblioteka Publiczna). W 2012 roku wraz z innymi absolwentami zorganizowała wystawę prac dyplomowych w Pałacyku Henryka Sienkiewicza oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.

EWELINA MARIA KOŻUCHOWSKA
Artystka sztuk wizualnych, edukator sztuki, stylistka mody w dziedzinie historii stylów. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obroniła pracę magisterską z wyróżnieniem „Feminizm w sztuce”, otrzymując tytuł magistra sztuki. Autorka licznych wystaw zbiorowych, m.in.: „Przedwiośnie 35”, BWA, Kielce; „Barwa, Forma, Punkt”, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, Oblęgorek; wystawa grafiki warsztatowej „Kieleckiej Szkoły Linorytu”, Galeria Miejska, Rzeszów; „Festiwal Firmament” KCK; Festiwal Off Fashion „Człowiek i jego sztuka”, Kielce; XII Międzynarodowe Biennale Grafiki, Toruń. Twórczość artystyczna to przede wszystkim różnorodny zakres prac, które powstały na papierze, w technice grafiki warsztatowej cyfrowej oraz fotografii. Artystka poprzez sztukę porusza problemy społeczne kobiet. To pytania i odpowiedzi odnoszące się do kobiet na podłożu nie tylko artystycznym, ale również psychologicznym, socjologicznym czy historycznym.

OLIWIA GAJDA
Absolwentka kieleckiego Instytutu Sztuk Pięknych. Obroniła dyplom w 2011 w pracowni prof. Urszuli Ślusarczyk na specjalizacji: malarstwo. Uczestniczka wystaw zbiorowych, m. in. wystaw: ZMALOWANE w Puławskiej Galerii Sztuki oraz wystawy BARWA FORMA PUNKT w Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Ilustratorka wielu książek dla dzieci i młodzieży. Trzyletnia współpraca z krakowskim wydawnictwem Greg zaowocowała zupełnie nową techniką wykonywania prac – grafiką komputerową. Twórczość artystki to przede wszystkim próby zaprzyjaźnienia się z kolorem. To długa i kręta droga – począwszy od nieśmiałego i ostrożnego stawiania plam, aż po swobodne, całkowicie spontaniczne zestawianie przyjaznych dla oka barw.

Wystawa trwała od 8 marca do 31 marca 2013.15 lutego 2013, piątek, godz. 18.30, foyer (Sala Karola Anbilda)

Mediterranea - instrumenty południowoeuropejskie
ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu


Wystawa Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
zorganizowana przy współpracy Filharmonii Świętokrzyskiej
oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

Wystawa prezentuje interesujące, choć mniej znane instrumenty znajdujące się w posiadaniu MLIM w Szydłowcu, pochodzące z Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Przedstawione będą między innymi bardzo ciekawe lutnio-gitary z pięknie rzeźbionymi detalami oraz szereg niezwykłych mandolin.

Wystawa trwała od 15 lutego do 5 kwietnia 2013.Gry weneckie

25 stycznia 2013, piątek, godz. 18.00, foyer (poziom pierwszy)

WITOLD LUTOSŁAWSKI I JEGO IDEE MUZYCZNE

Wystawa Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA w Krakowie
oraz Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego W Warszawie

Autor scenariusza: Jadwiga Paja-Stach

Fotograficy:
Lech Kowalski i Włodzimierz Pniewski, Jadwiga Paja-Stach, Stanisława Chyl,
W. Zarzycki, Andrzej Zborski, Agata Stawska, Jan Styczyński

Zdjęcia pochodzą z Archiwum Polskiego Wydawnictwa Muzycznego,
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ze zbiorów Fundacji Zeszytów Literackich,
Akademii Muzyczenj w Rydze
oraz zbiorów prywatnych Iriny Nikolskiej, Państwa Witkowskich

Materiały archiwalne:
Wykorzystano okładki i wnętrza partytur wydanych
przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Chester Music


Wystawa została przygotowana w 2004 przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne z okazji 10. rocznicy śmierci Kompozytora. Współorganizatorem jest Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego. Wystawa prezentuje sylwetkę i dzieło Witolda Lutosławskiego, wykorzystując fotografie z archiwum Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Muzeum Przyrody w Drozdowie, ze zbiorów Fundacji Zeszytów Literackich, Akademii Muzycznej w Rydze oraz zbiorów prywatnych Iriny Nikolskiej, Państwa Witkowskich. Wykorzystano także okładki i wnętrza partytur wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Chester Music.
Jako przewodnik po wystawie służy folder z opisem każdej planszy. Ekspozycja składa się 34 plansz wielkoformatowych. Folder posiada jedną wersję językową – polską. Premiera wystawy odbyła się 5 lutego 2004 w Filharmonii Krakowskiej podczas Festiwalu „Lutosławski i jego muzyczne inspiracje” oraz w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Wystawa trwała od 25 stycznia do 1 lutego 2013 r.Edward Tuz

4 stycznia 2013, piątek, godz. 18.00, foyer (poziom drugi)

AGWAZJA as-dur
Wystawa prac malarskich Edwarda TuzaEdward Tuz jest autorem ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i regionalnych konkursach i wystawach. Uczestniczył w Międzynarodowych Targach sztuki "EUROPART-98" w Genewie. Ilustrator tomików poetyckich.

Wystawa trwała od 4 do 22 marca 2013 r.fot. Zbigniew Podsiadło, Industrialna Katedra

fot. Dominika Dzierżymirska-Podpłomyk


4 stycznia 2013, piątek, godz. 18.00, foyer (poziom pierwszy)

MISTRZ I UCZEŃ

Wystawa fotografii
Zbigniewa Podsiadło i Dominiki Dzierżymirskiej-Podpłomyk


Wystawa, którą Państwu prezentujemy, nawiązuje do odwiecznej relacji Mistrz-Uczeń, która zawsze jest relacją dynamiczną i wzajemnie się dopełniającą.
Jej poszczególne etapy prowadzą od naśladownictwa aż do dialogu, a fascynacja i chęć uczenia się oraz tęsknota za odnalezieniem własnej drogi stanowią oś jej istnienia.
Zarówno dla Mistrza, jak i jego uczennicy fotografia jest wielką miłością i pasją, a tworzenie prawie wyłącznie w konwencji czerni i bieli dostrzeganiem wszelakich odcieni szarości. Według artystów właśnie czarno-biała fotografia najlepiej opowiada, że tak naprawdę świat nie jest wyłącznie czarno-biały….

Wystawa trwała od 4 do 24 stycznia 2013 r.ARCHIWUM

Wystawy w roku 2018 >>>
Wystawy w roku 2017 >>>
Wystawy w roku 2016 >>>
Wystawy w roku 2015 >>>
Wystawy w roku 2014 >>>
Wystawy w roku 2013 >>>
Wystawy w roku 2012 >>>

góra O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 -Grabka.