9 stycznia 2015, piĪtek, foyer

WOBEC MIEJSCA I CZASU... ¶WIADOMO¶∆, PRZEMIANY, RZECZYWISTO¶∆,
JERZY PI°TEK – OSTATNI TAKI PEJZAĮ

fot. P. Mrůz fot. P. Mrůz fot. P. Mrůz
fot. P. Mrůz fot. P. Mrůz fot. P. Mrůz

fot. P. Mrůzpowrůt