Nie do przecenienia jest dzieło życia wielkiego badacza muzyki i kultury ludowej, a także kompozytora – Oskara Kolberga. Był synem pochodzącego z Prus Juliusza Kolberga oraz Karoliny Mercoeur urodzonej pod Warszawą, ale mającej korzenie francuskie. A jednak mały Oskar niepospolitą miłość do Polski i szczególnie jej kultury wyniósł z domu rodzinnego.
Urodziłem się w miasteczku Przysusze, (...) na rynku polskim - bo są tam trzy rynki: polski, żydowski i niemiecki(...). Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieśniaczkę, która mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała…
Później była Warszawa i edukacja w Liceum oraz pobieranie nauki gry na fortepianie, m.in. u J. Elsnera, następnie studia muzyczne w Berlinie, a w niedalekiej przyszłości zdawała się rysować - kariera kompozytorska. Zwrot nastąpił w latach trzydziestych, kiedy to młody Kolberg, w gronie znamienitych kolegów, począł wyprawiać się w okolice Warszawy, by zapisywać zasłyszane tam melodie ludowe i pieśni. Odtąd poświęcił się całkowicie badaniom folkloru. Niestrudzenie przemierzał rozdarte zaborami ziemie i skrzętnie notował ludowe pieśni, zwyczaje i obrzędy, ratując od zapomnienia ową część spuścizny, którą romantycy nazywali „polską duszą”.
Rok 2014 Sejm RP ustanowił Rokiem Kolberga w związku z mijającą 200. rocznicą jego urodzin. Natomiast Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił specjalny program „Kolberg 2014 – promesa”, w którym Filharmonia Świętokrzyska, nosząca imię kompozytora, wzięła udział, uzyskując największą ilość punktów wśród zgłoszonych wniosków.
Uroczystości związane z obchodami Roku Kolberga w naszej instytucji mają zatem na celu przypomnienie postaci i dzieła niezwykłego twórcy, który ze swojej pasji uczynił drogę życiową.
Konstruując jednak program Dni Oskara Kolberga, chcieliśmy się odnieść nie tylko do dorobku naszego patrona, lecz także do twórczości kompozytorów żyjących w jego epoce oraz sposobu, w jaki nasze dziedzictwo postrzegają artyści działający współcześnie.


Cykl koncertów zainaugurujemy recitalem wokalnym, który wypełnią delikatne, jak z mgły utkane romantyczne pieśni. Obok utworów bohatera Dni, pisanych do wierszy popularnych poetów, m.in. Stefana Witwickiego i Bohdana Józefa Zaleskiego, usłyszymy także kilka pieśni Fryderyka Chopina z tak znaną, jak Precz z moich oczu do słów Mickiewicza, i dwie z cyklu pieśni S. Niewiadomskiego.
W koncercie wystąpi Iwona Kowalkowska – sopran i Wojciech Maciejowski – tenor, a towarzyszyć im będzie na fortepianie Andrzej Tatarski. Iwona Kowalkowska jest laureatką m.in. „Un Premier Prix à l'Unanimité Alec félicitations du jury au Concours International de Chant degré superieur UFAM” w Paryżu (2004). Artystka często występuje poza granicami kraju (Korea Płd., Niemcy, Holandia, Anglia). Obecnie zajmuje się uprawianiem muzyki kameralnej. Na swoim koncie ma dokonane w 2008 nagranie płytowe pieśni Niewiadomskiego Słonko.
Wojciech Maciejowski – w przeszłości solista Poznańskiego Chóru Chłopięcego – jest absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorkiego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Współpracuje z teatrami operowymi w kraju oraz za granicą.
Znany już publiczności kieleckiej Andrzej Tatarski występuje jako solista i kameralista, a w jego zróżnicowanym i rozległym repertuarze znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku.
Całość zepnie słowem Janina Tatarska – muzykolog, redaktor naukowy w Wydawnictwie Akademii Muzycznej w Poznaniu, organizator konferencji naukowych, badacz polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku.
W przerwie koncertu odbędzie się otwarcie bardzo interesującej wystawy planszowej Muzeum Wsi Radomskiej pt. OSKAR KOLBERG (1814-1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf, której dokona dyrektor Muzeum – Zbigniew Skuza. Nastąpi także promocja albumu o Kolbergu pióra Katarzyny Markiewicz, który zareklamuje dr. Justyna Górska-Streicher – etnograf Muzeum.
Na zakończenie wieczoru zaprosimy Państwa do degustacji produktów należących do Sieci DZIEDZICTWO KULINARNE ŚWIĘTOKRZYSKIE.


W drugim dniu tego cyklu koncertów wystąpią zespoły ludowe Kielecczyzny oraz laureaci konkursu kompozytorskiego na miniaturę elektroakustyczną. Spośród wielu kompozycji powstałych w oparciu o tematy z Kielecczyzny jury wybrało do finału osiem utworów, które przedstawione zostaną w pierwszej części wieczoru. Podczas przerwy publiczność wybierze najlepszy jej zdaniem utwór. W drugiej części koncertu, po owocnych obradach, jurorzy ogłoszą troje laureatów, którzy otrzymają nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (I nagroda – 2500 zł), Wojewody Świętokrzyskiego (II nagroda – 2000 zł.) i Prezydenta Miasta Kielce (III nagroda – 1500 zł.). Nagrodę Publiczności wręczy Prezes Radia Kielce SA. Całość uświetnią występy Zespołu Śpiewaczego Echo Łysicy oraz Kapel Ciekoty i Działoszacy. Koncert poprowadzi dziennikarz Radia Kielce Leszek Ślusarski, natomiast stracone podczas zmagań konkursowych kalorie postaramy się uzupełnić produktami należącymi do Sieci DZIEDZICTWO KULINARNE ŚWIĘTOKRZYSKIE.


W niedzielę 1 czerwca zaplanowane zostały dwa koncerty:
Do południa – specjalnie na Dzień Dziecka – familijny z udziałem Teatrzyku Słuchaj uchem znakomitych Kai i Janusza Prusinowskich. Podczas koncertu poznamy starodawne zabawy polne, domowe, taneczne i śpiewane. Posłuchamy czarodziejskich historii, które zapisał w swoich zbiorach Oskar Kolberg oraz inni podobni do tego zasłużonego folklorysty zbieracze dawnych utworów, ciekawych obyczajów. Nie zabraknie także bajkowych postaci znanych w całej Polsce, jak: Kusy Janek, Zaczarowana Żaba, Królewna i Krawczyk, gadające ptaki i inne zwierzęta. Ten swoisty spektakl przeznaczony jest dla całej rodziny – do słuchania i wspólnej zabawy. Na pewno atrakcją będzie także promocja dzieła Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga wydane wraz z płytą Gdzie się podział Kusy Janek, przywołującą dawny świat dziecięcych gier i zabaw ze zbiorów Oskara Kolberga w opracowaniu Kai i Janusza Prusinowskich.


Wieczorem zapraszamy do sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na wspaniale barwne widowisko folklorystyczne Mozaika polskiego folkloru, prezentujące bogactwo tańców i muzyki różnych regionów Polski. O udział w nim poprosiliśmy najlepsze polskie zespoły folklorystyczne, które kultywują najpiękniejsze tradycje ludowego muzykowania, chronią od zapomnienia dawne zwyczaje, obyczaje, stroje, instrumenty, muzyczne dzieła sztuki. Zespoły, które twórczo kontynuują dzieło życia Oskara Kolberga. Wystąpią: Zespół Regionalny Istebna – autentyczny zespół folklorystyczny pamiętający czasy miłościwie panującego cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa (!) oraz Ludowy Zespół Artystyczny Promni zrzeszający studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zafascynowanych folklorem. Obydwa zespoły należą do najbardziej utytułowanych i najczęściej nagradzanych w Polsce. Z artystami przemierzymy tanecznym krokiem okolice Beskidu Niskiego, centralną Polskę i obszary dawnego województwa bielskopodlaskiego w rytm „strząski”, „kulawego”, „drąga”, „furtoka”, „polek”, „mazurków”, „walczyków”, opoczyńskich „oberków, „kujawiaków” i „polki trzęsionki” oraz tańców podlaskich. Tańcom towarzyszyć będą stosowne pieśni, nierzadko wykonywane w tzw. gwarze chachłackiej, oraz pełne humoru przyśpiewki, a przede wszystkim muzyka – specjalnie zamawiana przez tancerzy u kapeli.


W poniedziałek 2 czerwca Kreatywny Dzień Dziecka na ludowo – impreza zamknięta, organizowana przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego we współpracy ze studentami Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W koncercie wezmą udział dzieci z wybranych 10 szkół podstawowych (klasy I – III) z Kielc oraz małych miejscowości z terenu województwa świętokrzyskiego.


Zwieńczeniem Dni Oskara Kolberga będzie koncert 3 czerwca Wokół Kolberga. W programie zaprezentujemy cieszącą się wielką popularnością uwerturę do opery Leszek Biały czyli Czarownica z Łysej Góry Józefa Elsnera, będącą efektownym polonezem. Następnie „pofantazjujemy” wraz z Fryderykiem Chopinem na temat lubianych melodii, jak Laura i Filon, nostalgicznej dumki zaczerpniętej z Elegii na śmierć Tadeusza Kościuszki Karola Kurpińskiego oraz dziarskiego kujawiaka. Trzy bajki kaszubskie Edwarda Pałłasza, dzieło z r. 1975 oparte na melodiach zaczerpniętych ze zbioru Władysława Kirsteina i Leona Roppla Pieśni z Kaszub, wysłuchamy w obecności kompozytora.
Na zakończenie – I Symfonia B-dur Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, nawiązująca swoją konstrukcją do twórczości klasyków wiedeńskich. Solistą wieczoru będzie Radosław Sobczak, pianista, obsypany nagrodami pozaregulaminowymi oraz wyróżnieniem i tytułem Najlepszego Polaka Konkursu Chopinowskiego z 2000 roku. Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi pomysłodawca i główny reżyser tego pięciodniowego maratonu – Jacek Rogala.


I to byłoby już wszystko, gdyby nie produkty należące do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie…


Tak pokrzepieni na duchu i ciele pożegnamy pełne werwy, humoru, kolorów i romantycznych westchnień Dni Oskara Kolberga w Filharmonii Świętokrzyskiej. Do zobaczenia za lat … pięć, dziesięć?powrót do strony głównej