ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ECHO ŁYSICY
Zespół działa od 2008 przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bielinach. Obecnie w jego skład wchodzi 16 pań, którym akompaniuje Grzegorz Michta, muzyk związany z Kapelą Ciekoty. W repertuarze zespołu znajdują się piosenki ludowe regionu świętokrzyskiego oraz pieśni religijne i patriotyczne. Członkinie zespołu na różne uroczystości okolicznościowe tworzą własne utwory. Na koncie artystycznym grupa ma nagrania swoich utworów dla Radia Kielce. Jest laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, nagrody im. Haliny Szelestowej (Buskie Spotkania z Folklorem), religijnej ( Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Będzinie). W 2012 zdobył drugie miejsca podczas VIII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych, Daleszyce 2012, oraz XIX Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie. Podczas XXXVII Buskich Spotkań z Folklorem w 2013 otrzymał Grand Prix im. Haliny Szelestowej dla najlepszego zespołu śpiewaczego, natomiast w sierpniu podczas Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Chmielniku zespół odebrał Doroczną Nagrodę przyznawaną przez Starostę Kieleckiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. W 2014 Echo Łysicy zajęło I miejsca w kategorii Zespoły Ludowe – XXI Konkursu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie i X Festiwalu Pieśni Wielkopostnych, a także zdobyło Grand Prix I Regionalnego Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej na Świętym Krzyżu. Zespól chętnie uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach społecznych, jak również w wydarzeniach promujących gminę Bieliny (kulinaria, wystawianie amatorskich sztuk teatralnych). Brał udział m.in. w VII i VIII Jarmarku Świętokrzyskim (przedstawienia Śpiewaj nam świętokrzyska duszo…, Wołały się echa po leśnych górach), a także występował na zaproszenie Marzeny Michałowskiej-Kowalik ze Stajni Artystycznej Marcinków.


KAPELA LUDOWA DZIAŁOSZACY
Kapela powstała w 1988, działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Działoszycach. Od początku jej kierownikiem jest Adam Kocerba. Zespół wielokrotnie uczestniczył w Buskich Spotkaniach z Folklorem, zdobywając sześć razy Grand Prix oraz nagrodę im. Piotra Gana, fundowaną przez Polskie Radio Kielce (1991, 1994, 2003. 2009, 2011, 2013). Jest także laureatem pierwszych miejsc, m.in. Międzykulturowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie (2011, 2013), Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych w Chlewicach (2012), Przeglądu Kapel i Solistów Instrumentalistów Muzykanty w Końskich. Od chwili powstania kapela prowadzi bardzo aktywną działalność artystyczną. W 2009 reprezentowała Powiat Pińczowski na Dożynkach Wojewódzkich (Włoszczowa, Pińczów, Starachowice, Skalbmierz, Pińczów) oraz województwo świętokrzyskie na Międzynarodowych Targach Poznańskich – Polagra 2009. W 2008 Adam Kocerba oraz Stanisław Mucha brali udział w programie telewizyjnym Przekładaniec Świętokrzyski, przedstawiając melodie ludowe z terenu Ponidzia. Działoszacy mają również na swoim koncie artystycznym nagrania audycji radiowych w Polskim Radiu Kielce. Za propagowanie muzyki ludowej regionu Ponidzia i działalność artystyczną Kapela uhonorowana została: Świętokrzyską Nagrodą Kultury przyznaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (2009), nagrodą Starosty Pińczowskiego (2000), medalem pamiątkowym im. Adolfa Dygasińskiego (2007), nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, nagrodą Posła na Sejm RP Mirosława Pawlaka (2013), nagrodą Starosty Pińczowskiego (2013), nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce (2013). Kapela spełnia szczytne zadanie ocalania od zapomnienia dziedzictwa kulturowego, jakim jest muzyka ludowa.

ADAM KOCERBA akordeon, harmonia polska
MAREK JUZASZEK skrzypce
PIOTR WIERZBA klarnet
PAWEŁ WIERZBA trąbka
TADEUSZ NALEPA kontrabas


KAPELA GRZEGORZA MICHTY CIEKOTY
Powstała w 1995 przy KGW w rodzinnej wsi, od której wzięła swoją nazwę. Zaczynała jako kapela rodzinna w składzie: Ludwik Michta – akordeon (ojciec), Grzegorz Michta – bęben (syn), Stanisław Jaguś – skrzypce.
Kapelę założył Ludwik Michta i kierował nią przez dziesięć lat. Z biegiem skład się zmienił i powiększał o różne instrumenty (klarnet, trąbka, puzon), a kierownictwo objął Grzegorz Michta, grający na akordeonie i harmonii polskiej. Kapela Ciekoty to jedna z kapel, która kultywuje folklor z miłości i potrzeby serca. W jej repertuarze znajdują się utwory głównie z regionu świętokrzyskiego grane w sposób tradycyjny lub zaaranżowane folkowo.
Już pod koniec 1995 kapela przygrywała na wielu imprezach gminnych i nie tylko. Jednak jej pierwszym poważnym przedsięwzięciem był występ na XX Buskich Spotkaniach z Folklorem (1996), na którym otrzymała podziękowania i gratulacje od dyrekcji WDK Kielce za kultywowanie sztuk ludowych oraz piękną prezentację województwa. W 1997 Kapela zdobyła I miejsce w XXI Buskich Spotkaniach z Folklorem, rok później II miejsce i – ponownie pierwsze miejsce w roku 2000. W ostatnich latach kapela stała się bezkonkurencyjną na „Buskiej scenie”, zdobywając Grand Prix im. Piotra Gana w latach 2001, 2004, 2006, 2011. Oprócz tego jest laureatem: Przeglądu Kapel Ludowych Powiatu Kieleckiego, Daleszyce 2005; XV Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Ludowych, Bedlno 2005; Koneckiego Przeglądu Kapel Ludowych 2005; wyróżnienia w konkursie Stara Tradycja – Warszawa, 2012; Festiwalu Scyzoryk 2012 w kategorii „Muzyka Ludowa”; Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem, 2013.
Aktualnie w kapeli grają wykształceni muzycy kochający folklor oraz tradycje ludowe, a skład instrumentalny jest typowy dla tradycyjnej kapeli ludowej Regionu Świętokrzyskiego.


LESZEK ŚLUSARSKI
Dziennikarz - redaktor muzyczny Polskiego Radia Kielce, mający w dorobku wiele autorskich programów (także cykli) obejmujących: jazz, muzykę poważną, poetycko zadumaną twórczość z kręgów „krainy łagodności”, a także muzykę ludową i budowaną na jej bazie „nową tradycję”.
Na tych wszystkich poletkach Pięknej Pani Muzyki największą uwagę kieruje w stronę twórców i wykonawców związanych z regionem świętokrzyskim bądź z niego się wywodzących – w różnych formach propagując ich dokonania, wkład w kulturę, wspierając twórcze i organizatorskie inicjatywy. Poza tym: muzyk-gitarzysta, kompozytor – głównie muzyki instrumentalnej, członek ZAiKS.
powrót do strony głównej