30 stycznia, wtorek, g. 18.30, sala kameralna

KONCERT KAMERALNY
RECITAL FORTEPIANOWY


ELŻBIETA BILICKA fortepian

I. J. PADEREWSKI Legenda As-dur op. 16
K. SZYMANOWSKI Preludia nr 1 i 7 z op. 1
Etiuda b-moll nr 3 op. 4
Mazurki nr 1 i 2 z op. 50
F. CHOPIN Scherzo h-moll nr 1 op. 20
Nokturn E-dur nr 2 op. 62
Scherzo E-dur nr 4 op. 54
Nokturn c-moll nr 1 op. 48
Ballada f-moll nr 4 op. 52

kup bilet on-line


„Talent Elżbiety Bilickiej to nie tylko wysokie umiejętności pianistyczne, wyobraźnia i inteligencja muzyczna – zawiera się on przede wszystkim w harmonijnym łączeniu tych elementów. Piękno kreacji tej młodej artystki powstaje z organicznego łączenia myśli i emocji."
Tak twierdzi prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, pedagog Elżbiety Bilickiej. Pianistka, pochodząca ze Słupska, ma na swoim koncie już spory zasób – jak na tak młody wiek – nagród i wyróżnień. Ostatnie i najważniejsze to z 2016 roku: wyróżnienie, tytuł laureata oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie koncertu W. A. Mozarta oraz utworów patrona konkursu na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, a także III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Fryderyka Chopina NIFC. Artystka na swój program wybrała kilka pięknych utworów mieszczących się w tradycji romantycznej lub późnoromantycznej.
Recital rozpocznie się od lirycznej, podobnej do ballady Legendy As-dur Paderewskiego. Następnie usłyszymy klika utworów Karola Szymanowskiego. Preludia 1 i 7 z op. 1. Jest to debiut kompozytorski, o którym Artur Rubinstein powiedział: „Oto odkrywamy wielkiego polskiego kompozytora!”
Etiuda b-moll z opusu 4, charakteryzująca się powolnym tempem i dramatycznością wyrazu. A także Mazurki z op. 50, inspirowane muzyką ludową Mazowsza i Kujaw.
A na zakończenie – miniatury fortepianowe, należące do najbardziej znanych i najpiękniejszych utworów Chopina: dzikie, pełne ostrych akcentów Scherzo h-moll, „pieśni nocy”, czyli Nokturny E-dur z op. 62, Scherzo E-dur, gdzie nastrój gry koresponduje z muzyką zamyśloną, brzmiącą jak „ekspresja miłości czystej a żarliwej”.
Swój występ pianistka zakończy Balladą f-moll z op. 52 – muzyką tajemniczą i zagadkową zdaniem Iwaszkiewicza, uznaną za szczytowe osiągnięcie w ramach balladowego gatunku.


ELŻBIETA BILICKA
Urodziła się w Słupsku. W 2011 ukończyła tamtejszą szkołę muzyczną w klasie mgr Lucyny Jackowskiej-Brzóski oraz zdała maturę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 2016 ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie kształciła się pod kierunkiem ad. dr Agaty Nowakowskiej-Gumieli, mgr Alberto Nosè oraz prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. W tym samym roku rozpoczęła dalsze studia w Haute École de Musique w Genewie w klasie mgr Nelsona Goernera. Uczestniczyła w licznych kursach pianistycznych, współpracując m.in. z takimi profesorami, jak: Arie Vardi, Matti Raekallio, Andrzej Jasiński, Mikhail Voskresensky, Dina Yoffe, Bernd Goetzke, Dmitri Alexeev. Koncertowała w wielu miastach Polski, a także w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Artystka brała udział w licznych konkursach pianistycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ostatnie i najważniejsze to X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (2016), a także Ogólnopolski Konkurs Fryderyka Chopina NIFC (2016).

strona główna

Styczeń 2018