W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin i 20. rocznicę śmierci wybitnego kompozytora. Filharmonia Świętokrzyska postanowiła uczcić Rok Witolda Lutosławskiego cyklem 8 koncertów symfonicznych, podczas których zaprezentujemy jego utwory pochodzące z różnych okresów twórczości. Owa prezentacja odbywać się będzie w szerokim kontekście stylistycznym na tle innej muzyki polskiej i zagranicznej różnych epok, ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX. W trakcie tego swoistego przeglądu w programie znajdzie się aż 5 utworów Lutosławskiego, które zabrzmią w Kielcach po raz pierwszy. Na estradzie pojawiać się będą wybitni soliści i dyrygenci polscy i zagraniczni. Dopełnieniem koncertów będą: wystawa poświęcona życiu i twórczości Lutosławskiego prezentowana w foyer Filharmonii oraz specjalne wydawnictwo o charakterze edukacyjnopopularyzatorskim, przystępnie przybliżające słuchaczom postać i dorobek tego wybitnego twórcy.

ROK WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Lutosławski 2013 - Promesa", realizowanego
przez Instytut Muzyki i Tańca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Instytut Muzyki i Tańca

Podczas kolejnej Akademii Melomana poznamy trzy utwory, które wcześniej nie były grane na naszej estradzie. Dwa z nich – Oscara Böhme Koncert f-moll na trąbkę i orkiestrę oraz Macieja Małeckiego Koncert puzonowy – zaplanowane w środkowej części koncertu, poznamy w interpretacji dwóch młodych muzyków. Łukasz Gotszalk, artysta grający na trąbce, uważany jest za jednego z najzdolniejszych muzyków swojego pokolenia, a potwierdzają to zdobyte nagrody na prestiżowych konkursach polskich i zagranicznych. Natomiast Michał Dudkiewicz – niegdyś pierwszy puzonista Lebanese National Symphony Orchestra w Bejrucie, obecnie członek wielu zespołów świętokrzyskiego regionu, jest przede wszystkim cenionym puzonistą Orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej.
Skrajne utwory – rozpoczynające koncert 10 tańców polskich W. Lutosławskiego oraz Wariacje i fuga na temat Purcella op. 34 B. Brittena kończące muzyczne spotkanie – należą do nurtu utworów użytkowych. Zainspirowane folklorem regionu śląskiego i kaszubskiego dzieło Witolda Lutosławskiego skomponowane zostało w 1953 roku z myślą o najmłodszych słuchaczach. Przeznaczone jest jednak dla orkiestry profesjonalnej i wymaga od wykonawców dużej sprawności. Natomiast Wariacje i fuga na temat Purcella op. 34 Benjamina Brittena noszą wszystko mówiący podtytuł: Wprowadzenie młodych osób w orkiestrę. Zamiarem kompozytora bowiem było jak najbardziej plastyczne ukazanie poszczególnych instrumentów orkiestry, ich techniki gry i możliwości wykonawczych.
O wszystkich tych zawiłościach, smaczkach i innych tajemnicach muzycznych opowie jak zwykle zajmująco i ze znawstwem tematu Beata Młynarczyk, zaś Orkiestrę Filharmonii Św. poprowadzi Constantin Adrian Grigore – nasz gość z Rumunii, który ostatnio występował na kieleckiej estradzie w październiku 2009 roku.ŁUKASZ GOTHSZALK
Naukę gry na trąbce rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowej Soli pod kierunkiem Janusza Gabryelskiego. Następnie był uczniem Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie Igora Cecocho. Jest absolwentem Staatliche Hochschule für Musik w Karlsruhe w klasie Reinholda Friedricha oraz Edwarda H. Tarra. Ukończył również Conservatorium van Amsterdam w klasie Fritsa Damrow i Friedemanna Immer, Manhattan School of Music w Nowym Jorku w klasie Marka Goulda oraz Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie pod kierunkiem Williama Formana. Od samego początku nauki wykazywał się wielkimi zdolnościami muzycznymi, potwierdzają to zdobyte nagrody na prestiżowych konkursach w Polsce (Bydgoszcz, Kalisz, Jastrzębie Zdrój) oraz za granicą, m.in.: w Luxemburgu (1998), Moskwie (2000), Tokio (2005, 2006), w Jeju (Korea Płd.) i Bostonie (2008). Oprócz tego jest laureatem nagród: Yamaha Instruments, International Ensemble Modern Academy, Luzern Festival Academy. Jako solista i kameralista koncertuje w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Austria, Węgry, Włochy, Serbia, Japonia, Korea Płd, Jordania, Stany Zjednoczone). Współpracował z takimi dyrygentami, jak: Pierre Boulez, Sir Simon Rattle, Peter Eötvös, François-Xavier Roth, Reinhard Göbel, Beat Furrer, Eugene Tzigane, Jacek Kaspszyk, Johannes Skudlik, Rudiger Bohn. Występował z wieloma orkiestrami, m.in. z Orkiestrą Akademii Filharmonii Berlińskiej, Berliner Barock Solisten, Tokio National Philharmonic, Konzerthaus Orchester Berlin, Boston University Orchestra, Baden-Baden Philharmonie, Cheju Philharmonic, Amman Philharmonic. Stypendysta Ministra Kultury, Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.


MICHAŁ DUDKIEWICZ
Urodził się w Kielcach. W rodzinnym mieście ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. L. Różyckiego w klasie puzonu Józefa Gilewskiego. Następnie studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem st. wykł. Andrzeja Czechowskiego. Uczestniczył w wielu kursach muzycznych, warsztatach orkiestrowych oraz kursach mistrzowskich. Już jako student współpracował z wieloma polskimi orkiestrami symfonicznymi i pozostaje z nimi w ciągłym kontakcie. W latach 2003-2005 był pierwszym puzonistą Lebanese National Symphony Orchestra w Bejrucie i występował jako solista oraz kameralista. Pracował tam również jako pedagog. Obecnie jest puzonistą Orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej. Jego działalność artystyczna obejmuje zarówno grę solową, jak i zespołową czy orkiestrową. Jest członkiem Świętokrzyskiego Kwintetu Blaszanego, Big-Bandu Kielce, Orkiestry Dętej Miasta Kielce oraz (gościnnie) Junior`s Big Band Starachowice. Zajmował się także pedagogiką: prowadził klasę puzonu w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Jest współreaktywatorem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Domu Kultury we Włoszczowie.


CONSTANTIN ADRIAN GRIGORE
Urodził się w 1983 w Bukareszcie. W rodzinnym mieście ukończył Państwowy Uniwersytet Muzyczny – Wydział Kompozycji, Muzykologii i Pedagogiki Muzycznej w klasie dyrygentury. W latach 2005 – 2007 studiował także jako stypendysta programu Erasmus–Sokrates w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku dyrygentura. Umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich „Wierne Meisterkurse” pod kierunkiem Maestro Salwadora Mas Conde. W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w pracach przy organizacji festiwali: Międzynarodowego Festiwalu „Georgie Enescu” w Bukareszcie (2003, 2005, 2007), „Arts Festival” w Bukareszcie (2004), „The Roads of Romanticism” organizowanym przez Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie pod przewodnictwem Petru Andriesei i Marka Pijarowskiego (2006). Jest laureatem I nagrody w konkursie interpretacyjnym „Garabet Avachian” (2002) oraz trzeciej nagrody w krajowej olimpiadzie muzycznej w Baia Mare (2001). Na swoim koncie ma również dyplom przyznany przez Rząd Rumunii za pracę przy organizacji 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu „Georgie Enescu” i za I edycję „Arts Festival”, a także dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za pracę przy organizacji „Bucharest Francophone” (2006). Dotychczas brał udział w koncertach, m.in. z orkiestrą Filharmonii „Ion Dumitrescu”, „Academica”, „Universitaria” oraz z orkiestrą R-20. Ostatnio pracował w Państwowym Rumuńskim Radiu w dziale muzycznym oraz w biurze UNESCO w Bukareszcie w wydziale kultury.


BEATA MŁYNARCZYK
Ukończyła studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem. Jej praca magisterska nagrodzona została II nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Teorii Muzyki i Muzykologii. Obecnie wykłada przedmioty teoretyczne w Zespole Szkół Muzycznych i jest nauczycielem muzyki w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie. Od 1998 prowadzi cykl koncertów dla młodzieży w Filharmonii Częstochowskiej, w której do października ub. r. była dyrektorem. Z jej inicjatywy w Filharmonii Częstochowskiej zaistniał nowy autorski projekt edukacyjny „Szkoła na Parnasie” oraz z sukcesem odnowiono cykl Niedzielnych Poranków Symfonicznych dla dzieci. Działa w Zarządzie Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie, współorganizującego wiele konkursów i festiwali. Uhonorowana została Nagrodą II stopnia Prezydenta Miasta Częstochowy Dla Nauczycieli i Dyrektorów Szkół, odznaczeniem Zasłużony Działacz Kultury, srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji przyznanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo Handlową. Dwukrotnie była nominowana do tytułu Regionalnego Mistrza Mowy Polskiej.


powrót do strony głównej