25 lutego, niedziela, g. 11.00, sala koncertowa

SZLAKIEM KOLBERGA

Zespół Pieśni i Tańca MORAWICA

Dziecięcy Zespół GÓRNE NUTKI
GRZEGORZ MICHTA i DOROTA STAWIARSKA kierownictwo artystyczne
SAMUEL BOREK prowadzenie

kup bilet on-line


Czerwono-czarne stroje z okolic Gór Świętokrzyskich, barwne kostiumy Krakowiaków Wschodnich, a także skoczne polki i krakowiaki oraz popularne piosenki ludowe, a w podtekście próba ocalenia przed zapomnieniem tradycji i kultury ludowej naszego regionu. W trakcie koncertu widzowie dowiedzą się również, kim był patron naszej Filharmonii.

Koncert dla dzieci od lat 4


ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MORAWICA
Zespół Pieśni i Tańca MORAWICA – powstał w lutym 2015 roku, a jego pomysłodawcą był burmistrz miasta i gminy Morawica Marian Buras. Opiekunem zespołu z ramienia SCK została Hanna Kuta – zastępca dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy. Artyści mają okazję doskonalić swój warsztat pod okiem profesjonalnego choreografa, instruktora tańca narodowego i ludowego – Barbary Kardynalskiej. Członkowie Zespołu to ludzie rożnych profesji, miłośnicy tańca i śpiewu. Obecnie zespół liczy 31 osób. Do tańca grupie przygrywa pięcioosobowa kapela. Morawica występowała już wielokrotnie na imprezach i uroczystościach na terenie kraju, a także poza jego granicami, m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej, Gogolinie, Warszawie, na Słowacji.


DZIECIĘCY ZESPÓŁ GÓRNE NUTKI
Zespół GORNE NUTKI z Górna – dziecięcy zespół ludowy, liczący 26 dzieci, który swoje istnienie (od września 2014 r.) zawdzięcza instruktorowi muzycznemu – Grzegorzowi Michcie. Zespołem opiekują się panie: Jolanta Gawędzka, Teresa Murawska, Izabela Wajs. Dzieci uczą się śpiewu i tańca ludowego na zajęciach prowadzonych przez Grzegorza Michtę oraz przez choreografa Dorotę Stawiarską. Ubrane są w tradycyjne ludowe stroje, które podkreślają tożsamość z regionem. Dziecięcy zespół Górne Nutki bierze udział w wielu wydarzeniach kulturalnych organizowanych nie tylko w naszym regionie, ale również w innych województwach i może się pochwalić już kilkoma sukcesami.


BARBARA KARDYNALSKA
Choreograf, instruktor tańca narodowego i ludowego, pracownik WDK w Kielcach, instruktor-konsultant podczas Harcerskich Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Jest twórczynią wielu widowisk artystycznych. Wykładowca Studium Choreograficznego. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli i instruktorów tańca ludowego. Sprawowała pieczę artystyczną nad wieloma zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi. Współpracowała przy tworzeniu opery Straszny dwór (premiera – Kieleckie Centrum Kultury, 1998 r.)


DOROTA STAWIARSKA
Pedagog i choreograf. Wieloletnia tancerka Zespołu Pieśni i Tańca Kielce. Współpracowała m.in. z Zespołem Pieśni i Tańca Ciekoty czy Wilkowianie. Brała udział w wielu odsłonach widowiska Akwarelki świętokrzyskie w reżyserii Piotra „Kuby” Kubowicza oraz w rożnych wydarzeniach artystycznych w województwie świętokrzyskim. Od dwóch lat związana jest z dziecięcym zespołem Górne Nutki z Górna, tworząc choreografię dla małych artystów. Od 11 lat realizuje się jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej.


SAMUEL BOREK
Absolwent Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale Prowadzenie Zespołów Muzycznych. Ukończył PSM I st. im. L. Różyckiego w Kielcach. Od 12 lat gra na saksofonie. Pedagog, instruktor wokalny, animator kultury i prowadzący zajęcia ogólno-muzyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie. Laureat i uczestnik wielu przeglądów oraz konkursów muzycznych i poetyckich. Stara się rozpowszechniać kulturę muzyczną na terenie swojej gminy, zarówno poprzez zajęcia, jak i organizację konkursów. Z zamiłowania meloman i pasjonat ludzkiej harmonii głosu.

strona główna

Luty 2018