23 MAJA, CZWARTEK | 19.00, SALA KONCERTOWA

VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS
PIANISTYCZNY IM. M. MOSZKOWSKIEGO
KONCERT LAUREATÓW


ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
CZESŁAW GRABOWSKI dyrygent
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

kup bilet on-line


Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego Per aspera ad astra po raz pierwszy odbył się w 2005 z inicjatywy dyrektora Szkoły Muzycznej – Artura Jaronia. Organizowany jest co dwa lata przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach (obecnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych) oraz Filharmonię Świętokrzyską. Jego głównym celem jest promowanie utalentowanych młodych wykonawców. Laureaci wyłonieni w Konkursie przez jury wystąpią w Filharmonii Świętokrzyskiej z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej.

CZESŁAW GRABOWSKI
Studiował kompozycję (klasa B. Woytowicza) i dyrygenturę (klasa J. Hawela) w PWSM w Katowicach. Jako dyrygent współpracuje z orkiestrami polskimi i zagranicznymi, wykonując muzykę oratoryjną, symfoniczną, operową i popularną. Koncertował m.in. w Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi i we Włoszech. Pracował w Operze Śląskiej, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” jako kierownik artystyczny, w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta. Współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Radia i Telewizji Republiki Białoruś. Od 1986 jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda, a także dyrektorem dorocznych imprez muzycznych: Festiwalu Smyczkowego Mistrzowie polskiej wiolinistyki, Dni Muzyki nad Odrą, Międzynarodowych Spotkań Muzycznych Wschód - Zachód w Zielonej Górze oraz Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Należy do inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej – Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód. W swoim dorobku kompozytorskim posiada wiele utworów oratoryjnych, symfonicznych, kameralnych i chóralnych, wykonywanych w kraju i za granicą. Dokonał licznych nagrań płytowych.
Jest honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra. Za działalność i osiągnięcia artystyczne został odznaczony przez Ministra Kultury medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Gloria Artis. Zajmuje się również pracą pedagogiczną; obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Sztuki w Szczecinie.strona główna

Maj 2019