W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin i 20. rocznicę śmierci wybitnego kompozytora. Filharmonia Świętokrzyska postanowiła uczcić Rok Witolda Lutosławskiego cyklem 8 koncertów symfonicznych, podczas których zaprezentujemy jego utwory pochodzące z różnych okresów twórczości. Owa prezentacja odbywać się będzie w szerokim kontekście stylistycznym na tle innej muzyki polskiej i zagranicznej różnych epok, ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX. W trakcie tego swoistego przeglądu w programie znajdzie się aż 5 utworów Lutosławskiego, które zabrzmią w Kielcach po raz pierwszy. Na estradzie pojawiać się będą wybitni soliści i dyrygenci polscy i zagraniczni. Dopełnieniem koncertów będą: wystawa poświęcona życiu i twórczości Lutosławskiego prezentowana w foyer Filharmonii oraz specjalne wydawnictwo o charakterze edukacyjnopopularyzatorskim, przystępnie przybliżające słuchaczom postać i dorobek tego wybitnego twórcy.

ROK WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Lutosławski 2013 - Promesa", realizowanego
przez Instytut Muzyki i Tańca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Instytut Muzyki i Tańca
W kolejnym koncercie poświęconym twórczości Witolda Lutosławskiego (Filharmonia uczestniczy w projekcie opracowanym przez Instytut Muzyki i Tańca – organizatora obchodów Roku W. Lutosławskiego) usłyszymy jedno z największych dokonań kompozytora – arcydzieło okresu dojrzałego w kompozytorskiej pracy Mistrza – Partitę. Utwór napisany został najpierw w wersji na skrzypce i fortepian, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Orkiestrę Kameralną w St. Paul w stanie Minnesota, a następnie w wersji symfonicznej dedykowanej słynnej Anne-Sophie Mutter, której grą wielki twórca był zafascynowany. Partita składa się z pięciu części, a jej sednem „okazuje się płomienna, bardzo poruszona emocjonalnie, nieledwie żarliwa część środkowa”. Dzieło usłyszymy w wykonaniu Romana Lasockiego, znakomitego skrzypka, profesora UMFC oraz Akademii Muzycznej w Katowicach, który Partitę wykonywał blisko 70 razy i za każdym kolejnym wykonaniem zbierał dowody wielkiego uznania, także od kompozytora. Natomiast Tadeusz Wroński, publikujący swego czasu w Ruchu Muzycznym tak skomplementował dokonania artysty: Roman Lasocki może zaliczyć wykonanie Partity Lutosławskiego do swoich prawdziwych osiągnięć i – moim zdaniem – dzięki temu nagraniu Partita zakorzeni się w repertuarze skrzypków (Ruch Muzyczny 1998). Znakomity muzyk przyjeżdża do Kielc ze swoją uczennicą – Małgorzatą Wasiucionek – która zaprezentuje się w utworze Maxa Brucha. I Koncert skrzypcowy g-moll op. 26 to sztandarowe dzieło niemieckiego twórcy okresu romantyzmu. Być może nieprzypadkowo tak ułożono program, że na jednym koncercie zabrzmi zarówno Partita, jak i Koncert g-moll. Obie kompozycje mają dosyć podobną historię powstania.. W przypadku Brucha również mamy do czynienia z dwiema wersjami wykonawczymi: druga redakcja powstała za przyczyną skrzypka wszech czasów – Józefa Joachima, który wpłynął na ostateczny, znany dziś melomanom kształt utworu. Koncert jest trzyczęściowy: uwagę zwraca liryczne ogniwo środkowe i zachwycający Finał. Ciekawie przedstawiają się losy rękopisu dzieła. Bruchowi, w pewnym momencie jego życia, doskwierała bieda, dlatego postanowił sprzedać autograf I Koncertu g-moll. Powierzył go znajomym pianistkom amerykańskim, ale nie doczekał się pieniędzy. Oszustki-siostry cenny rękopis spieniężyły niemal trzydzieści lat później. Dziś obejrzeć go można w Pierpont Morgan Public Library w Nowym Jorku.
Muzyczny wieczór zakończy Symfonia A-dur Włoska Felixa Mendelssohna z przejrzystą konstrukcją i piękną kantylenową melodyką. Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi Wojciech Rodek – dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Lubelskiej, kierownik muzyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego.ROMAN LASOCKI
Ukończył z wyróżnieniem PWSM w Łodzi w klasie prof. F. Jamrego. Naukę kontynuował u wielkich mistrzów wiolinistyki; brał także udział w kursach mistrzowskich. Występował na liczących się estradach koncertowych świata, m.in. w paryskiej Salle Gaveau, wiedeńskiej Bősendorfer Saal, nowojorskiej Carnegie Hall oraz w największych centrach koncertowych Europy, Azji, USA i Kanady i uczestniczył w renomowanych festiwalach muzycznych. W artystycznym dossier ma dzieła jemu zadedykowane ponad 30 wybitnych kompozytorów polskich. Nagrał wiele płyt dla wytwórni polskich i zagranicznych. Nagrywał także dla Polskiego Radia i niezliczonych radiofonii zagranicznych. Jego nagranie II Koncertu skrzypcowego K. Szymanowskiego z filharmonikami śląskimi pod batutą K. Stryji odnotowane zostało w wydawnictwie 1001 albumów muzyki klasycznej ( w angielskim oryginale miało tytuł 1001 nagrań muzyki poważnej, które musisz usłyszeć, zanim umrzesz). O grze muzyka z wielkim uznaniem wypowiadał się m.in. W. Lutosławski. Partitę Mistrza artysta wykonywał blisko 70 razy, a nagrania jego i filharmoników śląskich zostały świetnie przyjęte przez krytykę polską i zagraniczną. Ceni go się jako dydaktyka ( profesor zwyczajny UMFC w Warszawie oraz profesor AM w Katowicach, także promotor i recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych). Wielokrotnie był jurorem i przewodniczącym jury w polskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Od ubiegłego roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Za wybitne osiągnięcia artystyczne został uhonorowany m.in. Krzy¬żem Koman¬dor¬skim i Ofi¬cer¬skim Odro¬dze¬nia Pol¬ski, Złotą Odznaką Pol¬skiego Radia, nagrodą „Zło¬tego Ekranu”, nagrodami Mini¬stra Kul-tury, a także meda¬lem „Glo¬ria Artis”.


MAŁGORZATA WASIUCIONEK
Obecnie studiuje na IV roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Romana Lasockiego. Podczas kursów pobierała lekcje u wybitnych profesorów, jak: Roman Totenberg, Ivry Gitlis, Maxim Vengerow, Leonid Kerbel, Robert Szreder, Nava Milo, Wolfgang Marschner, Ariane Mathäus, Fulvio Leofreddi, Adam Kostecki, Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wiłkomirska, Mirosław Ławrynowicz, Tadeusz Gadzina, Kaja Danczowska. Koncertowała z orkiestrami w kraju i za granicą, m.in.: z orkiestrą Amadeus, Neue Lausitzer Philharmonie w Görlitz, Loh-Orchester Sondershausen, Orkiestrą Symfoniczną Miasta Cottbus, a także z Orkiestrą Miasta Calgary. Występowała na festiwalach: „Sierpień talentów”, „Gwiazdy Promują”, „Europejski Festiwal Muzyczny”, Festiwal Smyczkowy im. T. Wrońskiego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”. Jest laureatką wielu konkursów oraz stypendystką m.in. Ministra Kultury, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, programu „Zdolny Ślązak”. Jej ostatnie osiągnięcia artystyczne: IV Międzynarodowy Konkurs im. M. Spisaka 2010 w Dąbrowie Górniczej – I miejsce i nagroda specjalna; VII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini” 2009, Legnica – I miejsce i cztery nagrody specjalne; III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. J. Hejfetza 2009, Wilno – nagroda specjalna; VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego 2008 Lublin – III nagroda; Morningside Music Bridge 2008 Calgary – finalistka; II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Rodziny Grobliczów 2007 Kraków – II miejsce.


WOJCIECH RODEK
Dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Lubelskiej, kierownik muzyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego, dyrygent gościnny Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Prowadzi klasę dyrygentury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, którą ukończył w 2003 w klasie prof. Marka Pijarowskiego. W 2002 zdobył II nagrodę na III Przeglądzie Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. W 2005 wygrał konkurs na stanowisko dyrygenta-asystenta w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Współpracuje z wieloma zespołami symfonicznymi m. in. Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”, NOSPR, Polską Orkiestrą Radiową, Ankara Presidential Symphony Orchestra, INSO-Lviv. Przygotowywał premiery m.in dla Theatre Montansier w Wersalu, Xanten Sommerfestspiele, festiwalu „Wratislavia Cantans”. Od 2002 gości regularnie z zespołem „Opera Polska” w najważniejszych salach koncertowych Europy, m.in. w Bernie (Casino), Hamburgu (Musikhalle), Monachium (Philharmonie am Gasteig), Salzburgu (Grosses Festspielhaus), Wiedniu (Konzerthaus), Zurichu (Tonhalle). W 2011 otrzymał Teatralną Nagrodę Muzyczną im. J. Kiepury w kategorii: Najlepszy dyrygent. W 2012 debiutował na scenie Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Dyskografia artysty zawiera nagrania muzyki symfonicznej i filmowej, m.in.: VII symfonia A. Illaramendi (Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej); Koncert na głos i orkiestrę Witolda Friemanna (Orkiestra Filharmonii Narodowej, sol. M. Rodek); I Koncert wiolonczelowy D. Szostakowicza (Orkiestra „Sinfonia Varsovia”, sol. G. Lipkind); Koncert skrzypcowy A. Berga (NOSPR, sol. K. Jakowicz); „Melodramat” Lidii Zielińskiej (NOSPR); „ENEN”, muz. B. Gliński („Sinfonia Varsovia”); „City Island”, Get Low”, muz. J.A.P. Kaczmarek, (Polska Orkiestra Radiowa).

powrót do strony głównej