19 listopada 2020, czwartek, g. 18:30, sala kameralna

28. ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI MUZYKI
ILUZJE


LESZEK LORENT perkusja
DARIUSZ PRZYBYLSKI organy Hammonda

W programie utwory:
ARVO PÄRTA, DARIUSZA PRZYBYLSKIEGO, ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO, EUNHO CHANGA, ROMANA HAUBENSTOCKA-RAMATIEGO

Podczas koncertu zostanie zaprezentowany program w wykonaniu Dariusza Przybylskiego - organy Hammonda i Leszka Lorenta - perkusja. Artyści wykonają utwory pochodzące z albumu Already It Is Dusk - nagrodzonego Fryderykiem 2018, a także utwory na perkusje solo i organy solo.
LORENT/PRZYBYLSKI DUO jest to formacja artystyczna specjalizująca się w realizacji współczesnych partytur przeznaczonych lub zaaranżowanych na organy Hammonda i rozbudowane instalacje multiperkusyjne. Duet (wykładowcy UMFC) w szczególności zajmuje się promocją polskiej sztuki muzycznej, zapomnianych dzieł, które nieczęsto goszczą w salach koncertowych. W posiadaniu zespołu jest unikatowa kolekcja oryginalnych organów Hammonda (kilka egzemplarzy), których dźwięk połączony z barwą instrumentów perkusyjnych tworzonych niejednokrotnie dla specjalnych potrzeb zespołu, daje gwarancję niecodziennych i oryginalnych projekcji koncertowych.


LESZEK LORENT – perkusista, doktor habilitowany sztuki muzycznej, kierownik Studium Muzyki Nowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Pracowni Antropologii Kultury tejże Uczelni. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się również w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie prof. Jeana Geoffroy’a. Uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Estonii (Tallin). Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów; koncertuje w kraju i za granicą. Artysta otrzymał stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Société Generale, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, stypendium Młoda Polska, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z jego inspiracji powstało kilkadziesiąt kompozycji przeznaczonych na perkusję, w tym dzieła na perkusję solo i orkiestrę. Jest autorem monografii naukowych. Jego dorobek fonograficzny obejmuje kilkanaście płyt, na których występuje jako solista i kameralista.


DARIUSZ PRZYBYLSKI – organista i kompozytor, doktor habilitowany sztuk muzycznych. Ukończył z wyróżnieniem oraz medalem Magna cum Laude Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Marcina Błażewicza i klasie organów Andrzeja Chorosińskiego. Studiował w Hochschule für Musik w Kolonii kompozycję u Yorka Höllera, kompozycję elektroniczną u Hansa Ulricha Humperta, instrumentację u Krzysztofa Meyera i organy u Johannesa Gefferta – jako stypendysta programu Socrates/Erasmus.
W ramach stypendium Internationale Ensemble Modern Akademie odbył studia na kierunku Muzyka Współczesna w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Pracuje w macierzystej uczelni. Był wykładowcą gościnnym w Stambule, Rzymie i Cuneo, prowadził także klasę kompozycji w Keimyung University w Daegu, (Korea Płd.). Jako organista koncertuje w wielu miastach Polski oraz za granicą. W jego repertuarze szczególne miejsce zajmuje muzyka nowa, na swoim koncie posiada kilkadziesiąt prawykonań utworów polskich, białoruskich, niemieckich, angielskich, ukraińskich, argentyńskich, chińskich i koreańskich kompozytorów.


PGE Energia Ciepła S.A. Mecenas Filharmonii Świetokrzyskiej im. O. Kolberga


strona główna

Listopad 2020