15 kwietnia, niedziela, g. 11.00, sala koncertowa

KONCERT RODZINNY
KTÓRĘDY DO DŹWIĘKU


JAROSŁAW KORDACZUK kompozytor, instrumenty elektroniczne
IZABELA KOŚCIESZA choreografia sensoryczna

oraz Wychowankowie
Przedszkola Samorządowego nr 43 pod opieką Jolanty Drozd
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.
(uczniowie klasy III a) pod opieką Renaty Piaseckiej
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego

MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu „Muzyka”

kup bilet on-line


Niezwykły koncert łączący muzykę, ruch, taniec, gest i zabawę z aktywnym udziałem dzieci, poprzedzony warsztatami choreografii sensorycznej. Uczestnicy będą poszukiwać ukrytych dźwięków, poruszając się pomiędzy obiektami rozstawionymi na podłodze. Odkryte brzmienia w niezwykły sposób zostaną uwolnione, tworząc swoistą partyturę, a następnie nowy utwór i dziecięcą orkiestrę…


JAREK KORDACZUK
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (w klasie Andrzeja Koszewskiego). Jego zainteresowania twórcze rozciągają się od piosenki poetyckiej i muzyki dla dzieci po utwory eksperymentalne – przechodząc przez najrozmaitsze odcienie muzyki instrumentalnej i wokalnej, kameralnej i symfonicznej, akustycznej i elektroakusycznej, klasycznej i improwizowanej. Śledząc kolejne projekty muzyczne kompozytora, nie sposób wyodrębnić główną sferę jego muzycznych zainteresowań, tak jak nie można uznać żadnej z nich za poboczną. W swoim języku muzycznym Kordaczuk zdaje się z taką samą swobodą sięgać po tradycyjne czy wręcz popularne formuły harmoniczno-rytmiczne, jak po wyszukane i oryginalne formy syntezy czy przetwarzania dźwięku – nierzadko wykonując oba zabiegi jednocześnie. Jako wykonawca muzyki elektroakustycznej charakteryzuje się dbałością o to, by realizować swoją partię na urządzeniach, w których czytelne jest przeniesienie gestu na dźwięk. Stąd też zrodziła się koncepcja stworzenia hyperekspresyjnego instrumentu o nazwie "monoctone", który obecny jest w wielu jego utworach.


IZABELA KOŚCIESZA
W latach 1991-95 studiowała Nauczanie Początkowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyła Wydział Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.
Uczestniczka licznych warsztatów tanecznych, choreograficznych i animacyjnych: Orientalnych – Donyi Rachidy, Amiry (Egipt), Kadeyah i Mustafy (Bydgoszcz); warsztatów Jamilah (Niemcy), Tribal Fusion Agaty Zakrzewskiej, Kurs Senspolastyka - Olsztyn (2016) i innych.
Jest wszechstronną tancerką i choreografem. W jej projektach znajdujemy elementy różnych stylów: od disco przez motywy tańców orientalnych do współczesnych środków pantomimicznych. Choć nie unika projektów dla dojrzałej publiczności, jej specjalnością jest praca z dziećmi i młodzieżą. W tym zakresie posiada ogromne, udokumentowane licznymi projektami doświadczenie choreograficzne i animacyjne.

strona główna

Kwiecień 2018