Podczas koncertu zaprezentuje się rodzina instrumentów dętych drewnianych w utworach od mistrzów baroku, poprzez kompozycje współczesne (napisane specjalnie dla dzieci do projektu Muzyka i zabawa), aż po klasykę dwudziestowiecznej muzyki rozrywkowej. Młoda publiczność zostanie zaproszona do udziału w zabawie muzycznej zaprojektowanej przez Jarosława Siwińskiego w utworze Gra-nie Gra. Koncert poprowadzą pracownice Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu: Hanna Gawrońska oraz Agata Felikszewska-Igiel.

Zabawy powitalne – Sto lat!
Luigi BOCCHERINI Menuet
Jarosław KORDACZUK Jadą goście po moście
Jarosław SIWIŃSKI Gra-nie-Gra, cz. I
Jarosław KORDACZUK Urodziny u rodziny
Jarosław SIWIŃSKI Gra-nie-Gra, cz. II


KWARTET AULOS
Polski zespół dęty założony w 1997 roku przez absolwentów Akademii Muzycznej, obecnie solistów orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu. Przez wiele lat występował jako Poznańskie Trio Stroikowe, w skład którego wchodzili następujący artyści: Mariusz Dziedziniewicz - obój, Krzysztof Mayer – klarnet, Dariusz Rybacki – fagot. Po nawiązaniu współpracy z flecistką Karoliną Porwich jesienią 2004 roku zespół występuje głównie w kwartecie jako Kwartet Aulos. W ich repertuarze znajdują się utwory pochodzące od epoki baroku, do dwudziestowiecznej muzyki rozrywkowej. Zespół koncertuje zarówno w Poznaniu, jak i na terenie całej Polski oraz za granicą. Bierze udział w licznych festiwalach, m.in. w Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju, Festiwalu Mozartowskim w Poznaniu czy Musica Sacra – Musica Profana. Współpracuje z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.


HANNA GAWROŃSKA
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1977-85 była pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii macierzystej uczelni. Od 1987 pracuje jako animatorka sztuki, główny instruktor w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jest autorką wielu projektów artystycznych, między innymi cyklu koncertów muzyki współczesnej Muzyka i zabawa, organizatorką konkursów i warsztatów kompozytorskich, konferencji naukowych i prezentacji muzycznych na Biennale Sztuki dla Dziecka, koordynatorem merytorycznym Biennale (od 2009), a także inicjatorką i realizatorką działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych oraz autorką wielu zajęć warsztatowych dla dzieci i nauczycieli.


AGATA FELIKSZEWSKA-IGIEL
Ukończyła pedagogikę ze specjalizacją terapeutyczną i medialną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako główny instruktor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jest animatorką sztuki, autorką projektów artystycznych, m.in. Lato z Leonardem, konkursów poetyckich dla dzieci, a także współorganizatorką działań w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Ale kino! i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Prowadzi zajęcia warsztatowe, teatralne i muzyczne dla dzieci i nauczycieli. Producent projektów muzycznych w Centrum Sztuki Dziecka również w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka.
powrót do strony głównej