9 października 2020, piątek, g. 19:00, sala koncertowa

INAUGURACJA SEZONU

KRZYSZTOF JAKOWICZ skrzypce
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
JACEK ROGALA dyrygent

E. MŁYNARSKI Kołysanka na orkiestrę (pierwsze wykonanie w Kielcach)
W. A. MOZART Koncert skrzypcowy nr 5 A-dur KV 219 Turecki
L. van BEETHOVEN IV Symfonia B-dur op. 60

kup bilet on-line


Na inaugurację sezonu zaprosiliśmy jednego z najwybitniejszych artystów, uważanego za „skrzypcowego prawnuka” Henryka Wieniawskiego – Krzysztofa Jakowicza. W jego wykonaniu usłyszymy jeden z najczęściej wykonywanych koncertów skrzypcowych, jakie kiedykolwiek powstały, „nieprześcigniony, jeśli chodzi o blask, żarliwość, esprit" - jak go określił muzykolog Alfred Einstein - Koncert skrzypcowy A-dur Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Ale najpierw – „na zaostrzenie apetytu” – zaprezentujemy piękną Kołysankę Emila Młynarskiego, współzałożyciela i pierwszego dyrektora Filharmonii Narodowej.
Wieczór zakończymy IV Symfonią B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena (1806). Kompozytor, będący właśnie w trakcie pracy nad słynną „Piątką”, chciał na chwilę oderwać się od wzniosłych idei zawartych w tym dziele, stworzył więc „symfonię czystej radości, pełną beztroski i humoru”. Nasi melomani będą mogli w tym dniu również obejrzeć najnowszą wystawę artysty-malarza prowadzącego Galerię Kolor w Kazimierzu Dolnym – Romana Gruszeckiego. Wystawa nosi tytuł Kolor i dźwięk.

KRZYSZTOF JAKOWICZ
Wybitny skrzypek, był szczególnie ceniony przez Witolda Lutosławskiego, który powierzył mu polskie prawykonania wszystkich swoich utworów skrzypcowych. Ukończył z odznaczeniem studia wiolinistyczne pod kierunkiem mistrzów. Zapraszany wielokrotnie do udziału w światowych festiwalach, koncertuje ze znamienitymi orkiestrami krajowymi i zagranicznymi, był solistą na licznych tournée zagranicznych większości polskich orkiestr, występuje pod batutą wybitnych dyrygentów. Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych dla firm polskich i zagranicznych. Od kilkunastu lat tworzy duet skrzypcowy ze swoim synem Jakubem. Współpracuje także z innymi wybitnymi artystami różnych generacji.
Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. Fryderyka’96, nagrodę krytyków francuskich Diapason d’Or, nagrodę SPAM – Orfeusz, nagrodę Związku Kompozytorów Polskich.
Zajmuje się również kameralistyką. Uczestniczył w pracach jury prestiżowych konkursów skrzypcowych. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz visiting propfesor w Soai University w Osace. Gra na skrzypcach włoskich podarowanych mu przez jego mistrza, prof. Tadeusza Wrońskiego.


JACEK ROGALA
Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej


ROMAN GRUSZECKI i jego wystawa Dźwięk i kolor
Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom w pracowni rzeźby u prof. Sławomira Mieleszki). Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zakończone dyplomem w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka.
Po dyplomie w 1999. rozpoczyna samodzielną pracę twórczą w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby. Uprawia malarstwo sztalugowe olejne, akwarelę, pastel. Powstają liczne portrety, obrazy inspirowane Kazimierzem Dolnym, pejzażem Polski oraz wieloma miejscami Europy: Francji, Grecji, Chorwacji, Włoch, Holandii. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Od 2009 roku prowadzi Galerię Kolor w Kazimierzu Dolnym. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. W ostatnim czasie powstają obrazy inspirowane sportem. Kompozycje przedstawiające sportowców różnych dyscyplin, w trakcie ich zmagań, wyrażone są za pomocą ekspresyjnej plamy i koloru. Emocje towarzyszące autorowi jako kibicowi przelewane są na płótno. Bardzo ważnym motywem malarskim Romana Gruszeckiego jest muzyka. Kompozycje postaci muzyków w trakcie gry, instrumentów oraz wrażenia, jakie dostarcza słuchanie muzyki są dla autora niezmiernie ważne.
Malarstwo jest dla Romana Gruszeckiego sensem życia, przyjemnością i pracą. Pozwala funkcjonować normalnie w twardej, pełnej wymagań rzeczywistości. Przenieść się w świat pełen poezji wyrażonej kolorem, kreską, plamą, iluzją form i kształtów. Daje możliwość opowiedzenia za pomocą tych środków o wrażeniach, doznaniach i poglądach na różne sprawy.

PGE Energia Ciepła S.A. Mecenas Filharmonii Świetokrzyskiej im. O. Kolbergastrona główna

Październik 2020