8 listopada 2016, wtorek, g. 18:30, sala kameralna

XXXV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JEUNESSES MUSICALES

TRIO SOPOT w składzie:
MAŁGORZATA SKORUPA skrzypce
ANNA SAWICKA wiolonczela
ELŻBIETA ROSIŃSKA akordeon

G. F.HAENDEL Sonata A-dur na op.1 nr 14 skrzypce i b.c.
P. MASCAGNI Intermezzo z opery Rycerskość wieśniacza
E. GRIEG (opr. M. Szczypiorski ) Suita Peer Gynt
J. MĄDRAWSKI Muzyka czasu i przestrzeni
Ł.WOŚ Dedykacja
M. LORENC (opr. M. Szczypiorski) Muzyka filmowa
Ave Maria, Kołysanka, Różyczka, Taniec Elenykup bilet on-lineKoncert Tria Sopot organizowany jest w roku jubileuszu 25-lecia działalności duetu: Anna Sawicka - wiolonczela i Elżbieta Rosińska – akordeon, oraz 10-lecia działalności zespołu, do którego dołączyła w 2006 roku skrzypaczka Małgorzata Skorupa. Autorski program odzwierciedla zainteresowania repertuarowe artystek, które z jednej strony proponują publiczności utwory mistrzów epok minionych – Georg Fryderyk Haendel, Edward Grieg, Pietro Mascagni, z drugiej propagują twórczość polskich kompozytorów współczesnych, w tym związanych z Kielcami, jak Jerzy Mądrawski czy Łukasz Woś. Nie zabraknie także ulubionego przez publiczność filharmoniczną takiego gatunku, jak muzyka filmowa – tym razem – Michała Lorenca w aranżacji na trio autorstwa Marcina Szczypiorskiego.
Sonata A-dur op. 1 nr 14 Georga F. Haendla należy do arcydzieł muzyki baroku. Reprezentuje typowy dla sonaty da camera układ części : Adagio, Allegro, Largo, Allegro. Wirtuozowsko potraktowanej partii skrzypiec towarzyszy ciekawa melodycznie linia basu realizowana przez wiolonczelę, uzupełniona harmonicznie przez basso continuo wykonywane na akordeonie.
Intermezzo sinfonico Pietra Mascagniego jest jednym z najsławniejszych fragmentów orkiestrowych jego oper. Opracowanie na trio zachowuje wszystkie walory tej wspaniałej partytury - śpiewność fraz instrumentów smyczkowych, harfową fakturę akompaniamentu.
Suita do dramatu Henryka Ibsena ,,Peer Gynt'' należy do najczęściej wykonywanych dzieł Edwarda Griega. Doczekała bardzo wielu transkrypcji na różne składy instrumentalne. Cztery fragmenty – Poranek, Taniec Anitry, Pieśń Solvejgi oraz w Grocie Króla Gór usłyszymy w aranżacji Marcina Szczypiorskiego na skrzypce, wiolonczelę i akordeon.
Współpraca Jerzego Mądrawskiego, znakomitego kieleckiego akordeonisty i cenionego kompozytora muzyki akordeonowej z Triem Sopot rozpoczęła się w 2011 roku od propozycji wykonania kompozycji napisanej w pierwotnej wersji na flet, wiolonczelę i akordeon – Muzyka czasu i przestrzeni. Kompozytor zaprosił wykonawczynie do nagrania płytowego tego dzieła, a ponadto zarejestrował z Małgorzatą Skorupą i Anną Sawicką kilka innych utworów. Efektem jest płyta Akordeonowe impresje wydana przez renomowane wydawnictwo płytowe DUX, bardzo życzliwie przyjęta przez krytykę muzyczną.
Dedykacja na skrzypce, wiolonczelę i akordeon Łukasza Wosia została napisana w 2013 roku w hołdzie zmarłemu Wojciechowi Kilarowi.
Michał Lorenc (ur.1955 w Warszawie) należy do grona najwybitniejszych twórców muzyki filmowej w Polsce. Napisał muzykę do ponad 175 filmów, seriali telewizyjnych, filmów dokumentalnych oraz spektakli teatralnych. Był wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość.
Ave Maria pochodzi z filmu Prowokator w reż. Krzysztofa Langa (1995), Kołysanka – z filmu pod tym samym tytułem w reż. Juliusza Machulskiego (2010), Różyczka – z filmu pod tym samym tytułem w reż. Jana Kidawy-Błońskiego (2010), zaś Taniec Eleny – z filmu Bandyta' w reż. Macieja Dejczera (1997).


TRIO SOPOT tworzą absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku związane z macierzystą uczelnią i instytucjami muzycznymi Gdańska. Zespół istnieje od 1991 roku. Posiada szeroki repertuar obejmujący utwory z różnych epok przeznaczone na trio bądź duety: skrzypce-akordeon, wiolonczela-akordeon czy skrzypce-wiolonczela. Artystki koncertowały na wielu festiwalach w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Dokonały prawykonań utworów im dedykowanych przez Mariana Gordiejuka, Krzysztofa Naklickiego, Kamila Cieślika, Piotr Słopeckiego. Ich nagrania ukazały się na płytach Duo Sopot (2007), Trigonos (2007), Nowe konstelacje (2011), Koncert Gdański (2012), Akordeonowe impresje (2014).


MAŁGORZATA SKORUPA – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego. Doskonaliła swoje umiejętności na kursach w Polsce, Austrii, Niemczech i Węgrzech. Małgorzata Skorupa koncertuje jako solistka i kameralistka. Dokonała wielu prawykonań dzieł współczesnych kompozytorów. Posiada bardzo wszechstronny repertuar (od baroku do współczesności). Współpracuje z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. Jej uczniowie i studenci byli wielokrotnie laureatami konkursów skrzypcowych w Polsce i za granicą.


ANNA SAWICKA – absolwentka Akademii Muzycznej Gdańsku w klasie wiolonczeli Romana Sucheckiego oraz Szkoły Muzyki Dawnej w Genewie w klasie wiolonczeli barokowej Phillippe’a Mermoude`a i violi da gamba Roberto Gini. Swoje umiejętności z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej poszerzała na wielu kursach w Polsce, we Włoszech i Szwajcarii u takich mistrzów, jak: Wieland Kuijken, Andrew Manze, Rinaldo Alessandrini, Enrico Gatti, Chiara Banchini, Richte van der Meer. Ma w swoim repertuarze najdawniejsze utwory (XVII i XVIII-wieczne) na wiolonczelę solo. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Dawnej. Prowadzi ożywioną działalność jako solistka i kameralistka – koncerty w Polsce, Francji, Szwajcarii, Niemczech, we Włoszech i USA. Zajmuje się również pedagogiką i pracą naukową dotyczącą historii wiolonczeli. W latach 1992-93 była koncertmistrzem Państwowej Orkiestry Kameralnej w Toruniu, w 1996 objęła stanowisko koncertmistrza orkiestry Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Współpracuje z wydawnictwem Eufonium, przygotowując do druku zapomniane utwory wiolonczelowe. Jest animatorką życia muzycznego w Sopocie – cykle Świętojerskie Spotkania Muzyczne, Muzyczne Wieczory u Św. Andrzeja Boboli.


ELŻBIETA ROSIŃSKA – absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie akordeonu Józefa Madanowskiego. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich w kraju i za granicą, doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem tak znakomitych artystów, jak: Mogens Ellegaard, Stefan Hussong, Mie Miki, Friedrich Lips, Matti Rantanen.
Jako solistka i kameralistka koncertowała w Polsce, Niemczech, Finlandii, Słowacji, Austrii, Iranie, Szwajcarii. Dokonała kilkunastu prawykonań utworów, m.in. K. Olczaka, M. Gordiejuka, K. Naklickiego, P. Słopeckiego. Prowadzi kursy i seminaria dla nauczycieli gry na akordeonie. Jest autorką artykułów poświęconych muzyce akordeonowej i jej wirtuozom, zamieszczonych na łamach Ruchu Muzycznego, Przeglądu Muzycznego, Twojej Muzy oraz czasopism zagranicznych. Opublikowała książkę Polska literatura akordeonowa 1955-1996. Prowadzi internetowy Katalog Polskiej Muzyki Akordeonowej. Od 18 lat organizuje letnie kursy dla młodych akordeonistów w Wejherowie – Kaszubskie Warsztaty Akordeonowe. Pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku profesora, pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego.

strona główna