7 grudnia, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

MIKOŁAJKI W FILHARMONII
JAK ANTOŚ ZOSTAŁ KRÓLEWSKIM MUZYKIEM


MIŁOSZ CABAN akordeon
uczeń ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie
oraz
JAN WILKOSZ fagot, BARTOSZ SZYMCZYK waltornia
uczniowie ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
KRZYSZTOF JAKUB KOZAKIEWICZ dyrygent

BEATA MŁYNARCZYK autorka, narratorka

Kolejna opowieść o Krainie Muzyki

kup bilet on-line


Ilustrowana muzyką opowieść o Krainie Muzyki.
Bohaterem spotkania z poddanymi Króla Symfoniusza będzie akordeonista Antoś, który przekona się, że talent to niejedyny warunek sukcesu w Królestwie Muzyki. Śledząc przygody Ąntosia w muzycznych stolicach Europy, dowiemy się, co trzeba zrobić i co umieć, by zasłużyć na miano królewskiego muzyka.
Młodemu i utalentowanemu adeptowi sztuki – Miłoszowi Cabanowi z Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie – towarzyszyć będą koledzy ze Szkoły Muzycznej w Kielcach oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza – kierownika artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.
Warto dodać, iż jest to kolejna opowieść o krainie muzycznej, w której rządzi mądry król Symfoniusz. Natomiast Beata Młynarczyk – autorka (a zarazem narratorka) tej pełnej humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji historii – od paru już lat w fantastyczny sposób przemyca różne ważne informacje z dziedziny muzyki.

MIŁOSZ CABAN
Jest uczniem IV klasy POSM II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie w klasie dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis. Od kilku lat uczestniczy w warsztatach akordeonowych w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, prowadzonych przez wybitnych muzyków, jak: prof. Giorgio Dellarole (Włochy), prof. Veli Kujala (Finlandia), prof. Siemion Schmelkov (Rosja), prof. Klaudiusz Baran (Polska). Najważniejsze osiągnięcia Miłosza to: II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Accordeons-Nous w Mons (Belgia) oraz II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Suwałkach (Polska).


KRZYSZTOF JAKUB KOZAKIEWICZ
Urodził się w 1988 roku w Białymstoku. W rodzinnym mieście ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. W. Lutosławskiego w klasie skrzypiec Andrzeja Boruszewskiego. W trakcie nauki był laureatem licznych konkursów, w szczególności w zakresie kształcenia słuchu. Następnie ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Marka Pijarowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2006 brał udział w międzynarodowym kursie muzycznym w Szczecinie prowadzonym przez Jana Miłosza Zarzyckiego. W 2011 wziął udział, jako najmłodszy uczestnik, w V Międzynarodowym Konkursie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku. W czerwcu 2012 poprowadził orkiestrę Filharmonii Narodowej w ramach swojego koncertu dyplomowego, który został oceniony celująco. W 2013 roku brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Gabriela Chmurę w Krakowie.
Jako dyrygent zadebiutował w wieku lat siedemnastu na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej, prowadząc wykonanie utworu nagrodzonego w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Uczniowskie Forum Muzyczne, dyrygując założoną przez siebie młodzieżową orkiestrą Ad hoc. W 2013 r. asystował przy produkcji Napoju miłosnego G. Donizettiego, współtworzonego przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Warszawską Operę Kameralną. Współpracuje jako asystent z Teatrem Wielkim – Operą Narodową przy baletach Tristan i Dziadek do orzechów. Od wielu lat artysta zajmuje się również działalnością edukacyjną. Od stycznia 2016 roku pełni funkcję kierownika artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.
W sezonie 2013-2014 Krzysztof Kozakiewicz był dyrygentem – rezydentem Filharmonii Świętokrzyskiej w ramach zainicjowanego przez Instytut Muzyki i Tańca programu „Dyrygent – rezydent”.


BEATA MŁYNARCZYK
Teoretyk muzyki, pedagog, prelegent muzyczny, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 25 lat jest nauczycielką przedmiotów teoretyczno-muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie, a także zajęć artystycznych – drama i muzyka w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie.
Jako prelegent muzyczny współpracuje m.in. z Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Częstochowską, OPK Gaude Mater, Towarzystwem Muzycznym w Częstochowie. Prowadzi działalność popularyzatorską we współpracy z różnymi środowiskami – od przedszkolaków po słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Jest współautorką projektu edukacyjnego Szkoła na Parnasie, realizowanego w Filharmonii Częstochowskiej w latach 2006-2011, autorką cyklów audycji umuzykalniających dla dzieci Z kufra muzycznych tajemnic i W kamienicy przy ulicy wiolinowej oraz serii bajek ilustrowanych muzyką symfoniczną, powstałych we współpracy z Filharmonią Świętokrzyską.strona główna

Grudzień