Instytut Muzyki i Tańca    Program „Dyrygent – rezydent”


Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem – rezydentem Filharmonii Świętokrzyskiej w sezonie 2013/ 2014 jest Krzysztof Jakub Kozakiewicz.


W koncercie Kanon Polihymnii usłyszymy utwory trzech kompozytorów: polskich – przedstawiciela dzisiejszego młodego pokolenia oraz kompozytora żyjącego i tworzącego na przełomie XIX i XX wieku, a także niemieckiego artystę okresu romantyzmu.
Tomasz Jakub Opałka pochodzi z regionu świętokrzyskiego. Urodził się w Ostrowcu Św., do szkół muzycznych uczęszczał w Ostrowcu i Kielcach, zaś studia podjął na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i ukończył je z oceną celującą. Jest jednym z najczęściej wykonywanych i nagradzanych twórców młodego pokolenia. Z powodzeniem łączy działalność na gruncie muzyki poważnej i filmowej. Autor 19 partytur filmowych, wśród których znajdują się dzieła kinematografii wyróżnione na prestiżowych festiwalach filmowych. Od grudnia 2012 kompozytor swój czas dzieli między Warszawę a Los Angeles. Podczas tego koncertu będzie miało miejsce prawykonanie utworu Tomasza Opałki w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje – zamówienia kompozytorskie”. Kompozycja nosi tytuł Entrada concertante na zespół solistów i orkiestrę.
Po bardzo dobrym przyjęciu utworu Mieczysława Karłowicza za granicą (w Wiedniu kompozytora wywoływano na estradę 7 razy, zaś w Berlinie zgadzano się , że Karłowicz „cokolwiek napisze, to brzmi ładnie”) nadszedł czas na zaprezentowanie Koncertu skrzypcowego A-dur op. 8 w Warszawie. Premiera odbyła się 28 listopada 1904, a echa tego wydarzenia odnaleźć można w wielu prasowych wypowiedziach., gdzie krytyka podkreślała urodę dzieła: „Koncert jest utworem przepięknym, szczególnie w części II, gdzie zbliża się do stylu skrzypcowej kantyleny Bacha”. Z trudnościami, w jakie obfituje partia solowa, zmierzy się młody i utalentowany skrzypek Stanisław Podemski. Uczeń m.in. poznańskiej Szkoły Talentów, obecnie studiuje w AM w Poznaniu. Mimo młodego wieku jest już laureatem licznych konkursów, m.in. I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Citta di Padova – Włochy 2010, II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Premio Virtuosite Padova – Włochy 2010.
Symfonia D-dur powstała w Austriackich Alpach. Jej twórca przekornie pisał do wydawcy: „Ten utwór powinien być wydany w żałobnych okładkach”. Nic bardziej mylnego. Pogodna i pełna czaru kompozycja natychmiast okrzyknięta została jednym z najlepszych utworów Johannesa Brahmsa, a dzisiaj sytuowana jest w pierwszej dziesiątce największych symfonii w historii.
Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej poprowadzi Mieczysław Gawroński – doświadczony dyrygent z Wrocławia, profesor sztuk muzycznych. Jego asystentem będzie Krzysztof Jakub Kozakiewicz, dyrygent –rezydent Filharmonii Świętokrzyskiej w sezonie 2013/2014.STANISŁAW PODEMSKI
Urodził się w 1991 roku w Oleśnicy. Gry na skrzypcach uczył się w szkołach muzycznych najpierw w rodzinnym mieście, następnie we Wrocławiu i Poznaniu (Szkoła Talentów). Od 2010 studiuje na Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Marcina Baranowskiego. Jest trzykrotnym stypendystą Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz stypendystą Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego.
Od 2002 systematycznie bierze udział w wielu konkursach i przesłuchaniach, zdobywając nagrody i wyróżnienia, m.in.: wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Szymanowskiego i Heinricha Wilhelma Ernsta we Wrocławiu – 2007, III miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia w Elblągu – 2008, I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Citta di Padova – Włochy 2010, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Premio Virtuosite Padova – Włochy 2010, II nagroda na VIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. St. Serwaczyńskiego w Lublinie – 2011, V nagroda na Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie (2012).
Ponadto brał udział w kursach i warsztatach muzycznych w Łańcucie, Jeleniej Górze, Szklarskiej Porębie, Busku-Zdroju, Warszawie oraz w Goch (Niemcy), pobierając lekcje u profesorów. Walentyny Jakubowskiej, Georga Michela, Marcina Baranowskiego, Bartosza Bryły.
Występował na koncertach w Polsce oraz w Austrii i Niemczech.


MIECZYSŁAW GAWROŃSKI
Dyrygent, pedagog; studiował w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, uzyskując dyplom z perkusji (1970) i dyrygentury (1975, studia pod kierunkiem Tadeusza Strugały). Wachlarz jego zainteresowań i dokonań jest różnorodny, pracował m.in. jako kierownik muzyczny w Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, muzyk solista w Orkiestrze Filharmonii Wrocławskiej, II dyrygent w Filharmonii Wrocławskiej, kierował studencką orkiestrą symfoniczną, pełnił także funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Kaliskiej Prowadził liczne koncerty w kraju i za granicą, także na znanych festiwalach muzycznych (Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, Muzyki Współczesnej we Wrocławiu i wielu innych). Dokonał wielu nagrań muzyki teatralnej i filmowej. Równolegle rozwijała się, trwająca nieprzerwanie do dziś, praca pedagogiczna: obecnie prowadzi klasę dyrygentury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Wielokrotnie recenzował dorobek artystyczny oraz rozprawy doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie dyrygentury przeprowadzane w Akademiach Muzycznych w Krakowie i Poznaniu, jak również prace licencjackie i magisterskie na obu uczelniach. Pełnił lub pełni liczne funkcje (m.in. Senator Akademii Muzycznej, Przewodniczący Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Wyborczej, członek uczelnianego i wydziałowego Kolegium Elektorskiego i in.). Za pracę pedagogiczną i artystyczną otrzymał m.in. nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III st., nagrodę Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, nagrodę I st. Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury. W 2010 z rąk Prezydenta RP odebrał tytuł profesora sztuk muzycznych.powrót do strony głównej