4 STYCZNIA 2019, PIĄTEK | 19.00, SALA KONCERTOWA

GWIAZDY ROZPINAJĄ NIEBO

CHÓR FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
CHÓR KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO w KIELCACH
Z udziałem:
BARBARY BARWIŃSKIEJ, SANDRY GRABOWSKIEJ,
AGATY KOŁODZIEJ
Zespołu Wokalnego ARPEGGIO z Zespołu Szkół Katolickich
im. Św. S. Kostki w Kielcach

EDYTA BOBRYK przygotowanie Chóru Kościoła Garnizonowego
WIKTOR ŁYJAK organy
JANUSZ KRÓL dyrygent, kierownictwo artystyczne

W programie najpiękniejsze pastorałki i kolędy.

kup bilet on-line


Tuż po Nowym Roku świąteczny koncert z najpiękniejszymi kolędami i pastorałkami w wykonaniu Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej – któremu stuknął niedawno rok! – oraz Chóru Kościoła Garnizonowego przygotowanego przez Edytę Bobryk (dyrygent Chóru, kierownik ds. Kultury w Gminnym Ośrodku Perła w Nowinach, animator kultury) i zaproszonych gości. Przy organach zasiądzie Wiktor Łyjak, a nad całością czuwać będzie Janusz Król.
Gwarantowany udział publiczności!

CHÓR FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Amatorski zespół wokalny, łączący pasjonatów muzyki i śpiewu, od 26 października 2017 roku prowadzony przez profesora Janusza Króla. Chór dwukrotnie wystąpił na estradzie Filharmonii Świętokrzyskiej – 5 stycznia 2018 roku podczas koncertu kolędowego Dzisiaj w Betlejem oraz 9 listopada 2018 roku z okazji koncertu patriotycznego …a Polska tylko jedna. Zespół z repertuarem pieśni pasyjnych odwiedził Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego, Kościół Akademicki Jana Pawła II oraz kościół św. Franciszka z Asyżu w Kielcach. Gościł również w Sanatorium Marconi z koncertem Muzyczne inspiracje.


WIKTOR ŁYJAK
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Koncertował w kraju oraz w Europie, Korei Płd., Rosji, Turcji, Ukrainie. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia. Utrwalił swe interpretacje na kilkunastu płytach wydanych w Anglii, Belgii, Korei Płd. i w Polsce. Jako jedyny polski organista posiada Złotą Płytę (1999 r.) i Platynową Płytę przyznaną w 2000 za CD z utworami J. S. Bacha. Jego nagranie z utworami Augusta Freyera uznane zostało przez Muzykę 21 za płytę miesiąca we wrześniu 2004. Jest doktorem nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako profesor wykłada na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie kieruje Zakładem Historii, Teorii i Edukacji Muzycznej. Opublikował ponad sto prac z zakresu dziejów budownictwa organowego i historii muzyki polskiej. Jest ekspertem w zakresie zabytków techniki. Jako rzeczoznawca powoływany przez Wspólnotę Polską działa także na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Dla Telewizji Polonia zrealizował cykl programów Ars Organi, traktujących o dawnych organach w Polsce. Organizator letnich koncertów organowych w kościele Św. Krzyża. Od 30 lat jest tytularnym organistą Kościoła Prokatedralnego (Seminaryjnego). Ponadto kieruje organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne Międzynarodowym Festiwalem Organowym Johann Sebastian Bach.


JANUSZ KRÓL
Urodził się w 1951 na Mazurach w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1975. Po studiach podjął pracę w WSP w Kielcach, szybko awansując. Podstawą awansów są głównie efekty pracy z chórem Instytutu, który z małymi przerwami prowadzi do dziś. W 1986 przeprowadził przewód kwalifikacyjny I stopnia, a następnie II stopnia. Od 1999 jest profesorem mianowanym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada bogaty dorobek artystyczny. Uczestniczył w poważnych artystycznych projektach wykonawczych. Wykonuje utwory m. in. J. Haydna, W. A. Mozarta, C. Orffa, L. van Beethovena, A. Vivaldiego i innych. Jest organizatorem seminariów i warsztatów dyrygenckich dla nauczycieli – dyrygentów chórów szkolnych, stałym konsultantem programu „Śpiewająca Polska”, bierze udział w pracach jury na przeglądach i konkursach chóralnych. Czterdziestolecie pracy zawodowej to przykład niestrudzonej działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej Janusza Króla, przykład twórczego, właściwego edukacyjnie i artystycznie wykorzystania potencjału studentów Instytutu Wychowania Muzycznego UJK. Był wielokrotnie odznaczany, nagradzany i wyróżniany, m.in. nagrodą miasta Kielce.
strona główna

Styczeń 2019