Instytut Muzyki i Tańca    Program „Dyrygent – rezydent”


Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem – rezydentem Filharmonii Świętokrzyskiej w sezonie 2013/ 2014 jest Krzysztof Jakub Kozakiewicz.


KRZYSZTOF JAKUB KOZAKIEWICZ
Jan Jakub KozakiewiczUrodził się w 1988 roku w Białymstoku. W rodzinnym mieście ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w klasie skrzypiec Andrzeja Boruszewskiego. W trakcie nauki był laureatem licznych konkursów, w szczególności w zakresie kształcenia słuchu (w Olsztynie i Białymstoku). Następnie studiował dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Marka Pijarowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W maju 2011 wziął udział, jako najmłodszy uczestnik, w V Międzynarodowym Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku.
W czerwcu 2012 poprowadził orkiestrę Filharmonii Narodowej w ramach swojego koncertu dyplomowego, który został oceniony celująco. Współpracuje jako asystent z Operą i Filharmonią Podlaską. W 2006 brał udział w międzynarodowym kursie muzycznym w Szczecinie prowadzonym przez Jana Miłosza Zarzyckiego.
Jako dyrygent zadebiutował w wieku lat siedemnastu na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej, prowadząc wykonanie nagrodzonego w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Uczniowskie Forum Muzyczne” utworu Małgorzaty Goroszewskiej. Jest założycielem orkiestry młodzieżowej „Ad hoc”, z którą niejednokrotnie występował w Białymstoku. Był jednym z dyrygentów orkiestry szkolnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. W 2009 roku wystąpił jako dyrygent w jubileuszowym koncercie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. W 2010 poprowadził koncert charytatywny, dyrygując Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej. Współpracował z łomżyńską Filharmonią Kameralną oraz z Polską Orkiestrą Sinfonia Juventus.
14 grudnia 2012 poprowadził Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej podczas koncertu „Wieczór klasyków”.
W sezonie 2013-2014 Krzysztof Jakub Kozakiewicz został dyrygentem – rezydentem Filharmonii Świętokrzyskiej w ramach zainicjowanego przez Instytut Muzyki i Tańca programu „Dyrygent – rezydent”.powrót do strony głównej