Strona główna | Wstecz

OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego12, 25-369 Kielce
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż używanych instrumentów muzycznych – środków trwałych


Obwieszczenie o przetargu
Oferta zakupu
Wzór umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego12, 25-369 Kielce
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę instrumentów muzycznych
do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga przy ul. Żeromskiego 12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr 2 Oferta
Zał. nr 2a Zestawienie ofertowe
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24
Zał. nr 4 Oświadczenie art. 22
Zał. nr 5 Wykaz dostaw
Zał. nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 7 Wzór umowy


ARCHIWUM

Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
Przetargi 2010
Przetargi 2009
Przetargi 2008
Przetargi 2007
góra    O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt
Logo

Copyright © 2003 -Grabka.