Strona główna  | Wstecz 

OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 12, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej kwoty 14.000 euro na wykonanie usługi konserwacji urządzeń dźwigowych oraz utrzymania łączności głosowej dla służb alarmowych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.


Zapytanie ofertowe
Warunki zamówienia na konserwację wind
Zał. nr 1 Druk oferty
Zał. nr 2 Wykaz usług
Zał. nr 3 Wzór umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 12, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej kwoty 14.000 euro na usługę w zakresie konserwacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Międzynarodowego Centrum Kultur, siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12 na następujących warunkach:


Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Wzór umowy
Zał. nr 2 Oferta


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 12, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg publiczny na
Sprzedaż centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi systemowymi i stacjonarnymi


Obwieszczenie o przetargu
Oferta zakupu
Wzór umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 12, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na
Kompleksową dostawę energii elektrycznej do budynku Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach - siedziby
Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga przy ul. Żeromskiego 12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 Oferta
Zał. nr 2a Zestawienie cenowe
Zał. nr 3 Oświadczenie art.24 Pzp
Zał. nr.4 Oświadczenie art.22 Pzp
Zał. nr 5 Istotne postanowienia umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na
Dostawę fortepianu do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Zał. nr. 1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr. 2 Oferta
Zał. nr.2a Zestawienie ofertowe
Zał. nr. 3 Oświadczenie art. 24
Zał. nr. 4 Oświadczenie art. 22
Zał. nr. 5 Wykaz dostaw
Zał. nr. 6 Wzór umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na
Dostawę fortepianu do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Zał. nr. 1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr. 2 Oferta
Zał. nr 2a Zestawienie ofertowe
Zał. nr.3 Oświadczenie z art. 24
Zał. nr. 4 Oświadczenie z art. 22
Zał. nr. 5 Wykaz dostaw
Zał. nr. 6 Wzór umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na
Kompleksową dostawę energii elektrycznej do budynku Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach - siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej
im. O. Kolberga przy ul. Żeromskiego 12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr. 2 Oferta
Zał. nr. 2a do SIWZ - Zestawienie cenowe
Zał. nr. 3 Oświadczenie art.24 Pzp
Zał. nr .4 Oświadczenie art.22 Pzp
Zał. nr .5 Istotne postanowienia umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg publiczny
na sprzedaż centrali telefonicznej
wraz z aparatami telefonicznymi systemowymi i stacjonarnymi


Obwieszczenie o przetargu
Oferta zakupu
Wzór umowy
góra    O Filharmonii   |    Nowa Filharmonia   |    Program   |    Bilety   |    Edukacja   |    Wydawnictwa   |    Darczyńcy   |    Galeria   |    Ogłoszenia   |    Kontakt

Copyright © 2003 - Grabka.