Strona główna  | Wstecz

OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dostawę wyposażenia - urządzeń do utrzymania czystości -
do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach”


Informacja o wyborze Zadanie I
Unieważnienie postępowania Zadanie II
Odpowiedzi na pytania z 25.11.2011
Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu
Druga zmiana zał. nr.1 do SIWZ
Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ
Ogłoszenie
Drugie ogłoszenie o zmianie terminu
Ogłoszenie o zmianie terminu
SIWZ
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr 2 Oferta
Zał. nr 2a Zestawienie ofertowe
Zał. nr.3 Oświadczenie art.22
Zał. nr 4 Wykaz dostaw
Zał. nr 5 Wzór umowy
Zał. nr 6 Wykaz podmiotów


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr 2 Oferta
Zał. nr 2a Zestawienie ofertowe
Zał. nr 3 Oświadczenie art.22
Zał. nr 4 Wykaz dostaw
Zał nr. 5 Wzór umowy
Zał nr. 6 Wykaz podmiotów


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach
będącego siedzibą Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach przy ulicy Żeromskiego 12.


Ogłoszenie o przetargu
Zał. nr. 1 Regulamin
Zał. A do Regulaminu - plan usytuowania
Zał. nr. 2 Oferta
Zał. nr. 3 Umowa na lokal nr. 1
Zał. nr. 4 Umowa na lokal nr. 2
Zał. nr. 5 Umowa na lokal nr. 3


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach
będącego siedzibą Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach przy ulicy Żeromskiego 12.


Zał. nr. 1 - Regulamin
Zał. a do Regulaminu - plan usytuowania
Zał. nr. 2 Oferta
Zał. nr 3 Umowa na lok. nr. 1
Zał. nr. 4 Umowa na lok. nr. 2
Zał. nr. 5 Umowa na lok. nr. 3
Ogłoszenie o przetarguOGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających
na wykonaniu ekranu akustycznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej
na terenie inwestycji p.n.”Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”


Ogłoszenie o przetargu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
SIWZ
Zał. nr 1 Oferta
Zał. nr 2 Oświadczenie
Zał. nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał. nr 4 Wykaz osób
Zał. nr 5 Wykaz podwykonawców
Zał. nr 6 Wzór umowy
Zał. nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy
Zał. nr 8 Harmonogram rzeczowy Budowy Międzynarodowego Centrum Kultur


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza drugi przetarg na wynajem mieszkaniaOgłoszenie o przetargu
Oferta najmu
Umowa wzór


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg na wynajem mieszkaniaOgłoszenie o przetargu
Oferta najmu
Umowa wzór
góra    O Filharmonii   |    Nowa Filharmonia   |    Program   |    Bilety   |    Edukacja   |    Wydawnictwa   |    Darczyńcy   |    Galeria   |    Ogłoszenia   |    Kontakt

Copyright © 2003 - Grabka.