Strona główna  | Wstecz

OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na
„Dostawę pulpitów orkiestrowych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach”


Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr. 1 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr. 2 - Oferta
Załącznik nr. 2a - Zestawienie ofertowe
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art.22
Załącznik nr. 4 - Wykaz dostaw
Załącznik nr. 5 - Wzór umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę instrumentów muzycznych
do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki:
SIWZ
Zmiana SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 - Oferta
Załącznik nr 2a - Zestawienie ofertowe
Załacznik nr 3 - Oświadczenie art.22
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 - Wzór umowy


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
na realizację inwestycji:
„Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie terminu
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Informacja o dokonanych zmianach SIWZ oraz załączników nr 6b i nr 6c do SIWZ z dnia 01.06.2009 r.
Informacja o zmianie SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ z dnia 04.06.2009 r.
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z 09.06.2009 r.
Ogłoszenie o zmianie terminu z 09.06.2009 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ z 12.06.2009 r.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy z art.22 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych
Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. udziału podwykonawców
Załącznik nr 6a - Wzór umowy - Umowa o roboty budowlane
Załącznik nr 6b - Wzór umowy - warunki ogólne
Załącznik nr 6c - Wzór umowy - warunki szczegółowe
Załącznik nr 7 - Projekt budowlany z prawomocnym pozwoleniem na budowę
Załącznik nr 8 - Projekt rozbiórki
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego
przy realizacji inwestycji pn: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Oferta
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Wykaz usług
Załącznik nr 4a - wykaz osób
Załącznik nr 4b - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Umowa wzórgóra    O Filharmonii   |    Nowa Filharmonia   |    Program   |    Bilety   |    Edukacja   |    Wydawnictwa   |    Darczyńcy   |    Galeria   |    Ogłoszenia   |    Kontakt

Copyright © 2003 - Grabka.