Strona główna| Zasady sprzedaży| Bilet on-line| Rezerwacja| Karta Podarunkowa| Plan widowni

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW I ABONAMENTÓW

Bilety ulgowe (za okazaniem legitymacji) przysługują:
– uczniom i studentom (do 26 roku życia),
– emerytom i rencistom,
– osobie towarzyszącej niepełnosprawnym,
– dzieciom i młodzieży do lat 18 na koncerty familijne oznaczone symbolem F.

Bilety na każdy koncert z cyklu Lato w Filharmonii oznaczony symbolem L w cenie 20 zł. Do nabycia w kasie biletowej również karnet na co najmniej 4 koncerty do wyboru w cenie 15 zł za każdy koncert.

Abonament kwartalny (w cenie 102 zł) na 6 koncertów symfonicznych na koncerty oznaczone symbolem A i AM sprzedawane będą do 28 kwietnia w kasie FŚ.

Abonament-Plus na koncerty oznaczone symbolami B i C przysługuje osobom, które wykupią abonament kwartalny. Bilety Abonament-Plus można wykupić najpóźniej na tydzień przed datą koncertu.

Karnety festiwalowe:
- (w cenie 60 zł) na 8 symfonicznych i kameralnych koncertów festiwalu oznaczonych symbolami AM i K sprzedawane będą do 24 marca 2017 roku,
- (w cenie 50 zł) na 7 koncertów symfonicznych i kameralnych sprzedawane będą do 28 marca 2017 roku.

Abonamenty na transmisje oper z MET (w cenie 105 zł) na 3 spektakle oznaczone symbolem O można wykupić do 22 kwietnia 2017 roku.

Kupującemu abonament lub karnet nie przysługuje prawo zmiany terminu ani też zwrot należności z tytułu niewykorzystanych biletów.

Bilety grupowe na koncerty oznaczone symbolami A, AM, B, C i K przysługują zorganizowanym grupom liczącym minimum 15 osób.

Bilet Opiekun przysługuje:
– jednemu opiekunowi dziecka na koncerty familijne oznaczone symbolem F,
– jednemu opiekunowi grupy młodzieży szkolnej lub akademickiej liczącej minimum 15 osób na koncerty oznaczone symbolemAM,
– osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich i niewidomym na koncerty oznaczone symbolami A, AM, F i K.

SPRZEDAŻ ON-LINE
Filharmonia Świętokrzyska prowadzi sprzedaż biletów w internecie.
Bilety można kupić, wchodząc na stronę www.filharmonia.kielce.com.pl w zakładce BILET ON-LINE.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży internetowej.

Filharmonia zastrzega sobie możliwość zmian programów, terminów i wykonawców. Za ewentualne zmiany przepraszamy.

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych przy wejściu na widownię.

Nagrywanie i fotografowanie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji Filharmonii.


BILETY I KONCERTY

A AM B C K F P O S L

NORMALNY

26,- 20,- 35,- 40,- 10,- 15,- 10,- 45,- 100,- 20,-

ULGOWY

22,- 15,- 30,- 35,- 7,- 10,- - - 80,- -

ABONAMENT

18,- 15,-
(od 12.04.)
- - - - - - - -

ABONAMENT PLUS

- - 25,- 30,- - - - - - -

KARNET FESTWALOWY

- 10,- - - 5,- - - - - -

KARNET MetOpera

- - - - - - - 35,- - -

GRUPOWY

18,- 10,- 25,- 30,- 5,- - - - - -

KARTA DUŻEJ RODZINY

10,- 10,- 25,- 30,- 5,- 5,- 5,- - - -

OPIEKUN

5,- 5,- - - 5,- 5,- - - - -

góra góra   O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 - Grabka.